روانشناسی بالینی علوم پزشکی مشهد

روانشناسی بالینی علوم پزشکی مشهد
روانشناسی بالینی علوم پزشکی مشهد

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

چشم انداز گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


 


روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی بعنوان یک رشته مستقل علمی دارای استانداردهای مشخص حرفه ای در زمینه ارزیابی، تشخیص، درمان، پیشگیری از اختلالات روانی و ارتقا بهداشت روان حوزه سلامت در دنیای شناخته شده است. وجه تمایز این رشته بکارگیری حوزه دانش گسترده روانشناسی است که در موارد زیر بکار می رود:

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رشته روانشناسی بالینی دارای دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصیPh.D) (می باشد. بسیاری از دانش آموختگان این رشته اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشند و در جنبه های مختلف آموزش، ارزیابی، تشخیص و درمان و پیشگیری اختلالات روانی و مشکلات روانشناختی ناشی از مشکلات طبی و پژوهش های مرتبط با روانشناسی بالینی مشغول به فعالیت می باشند.

روانشناسی بالینی علوم پزشکی مشهد


 


 

گروه روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتي

يکي از گروه هاي پيشرو آموزش روانشناسي باليني در کشور است که با تعهد به  مدل آموزشي دانشمند – متخصص به توسعه علم روانشناسي باليني با توجه به زمينه هاي فرهنگي  کشور کمک مي کند. بر اين اساس خود را متعهد مي داند که دامنه گسترده اي از مباحث آموزشي را در زمينه علم روانشناسي باليني با چشم اندازهاي متفاوت به دانشجويان ارائه دهد. همخوان با اين ديدگاه که روانشناسي باليني يکي از اجزا خدمات بهداشتي است گروه روانشناسي باليني در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با اين هدف، نسلي جديدي از متخصصين روانشناسي باليني را تربيت مي کند که با توجه به بنيادهاي زيست شناختي رفتار، دانش وسيعي درباره فرايندهاي روانشناختي و اجتماعي رفتار بهنجار و نابهنجار دارند.


 


چشم انداز

گروه روانشناسي باليني تلاش مي کند تا فضاي علمي ايجاد کند که در آن دانش روانشناسي باليني توسعه و گسترش پيدا کند و در مقطع تحصيلات تکميلي ( کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي ) دانشجويان از بهترين کيفيت آموزشي برخوردارشوند و يکپارچگي دانش و عمل اساس همه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و باليني خواهد بود. اعضا هيات علمي، دانشجويان، دانش آموختگان و کارکنان تلاش مي کنند که گروه روانشناسي باليني در سطح ملي و بين المللي بعنوان يکي از  گروه هاي موفق در علم روانشناسي، آموزش و ارائه خدمات معرفي گردد.


 


ارزش ها

در گروه روانشناسي باليني براي دستيابي به اهداف و چشم انداز از ارزش هاي زير پيروي خواهد شد:


 


اهداف


 


اهداف آموزشي


نظري


آموزش دانشجويان روانشناسي باليني

گروه روانشناسي باليني در حوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات روانشناسي باليني در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي فعاليت مي کند. در حوزه آموزش، به سه حيطه آموزش نظري، آموزش در کار باليني، آموزش در پژوهش تاکيد دارد.

ايجاد دانش عميق درباره بنيان هاي روانشناختي ( شناختي، هيجاني، انگيزشي)، زيست شناختي و فرهنگي – اجتماعي رفتار بهنجار و نابهنجار که اساس کار باليني است.


 


 


 

آموزش متخصصين، دستياران و دانشجويان ساير رشته ها

.  طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي متخصصين ساير رشته ها در زمينه آشنايي و بکارگيري علم روانشناسي در حيطه هاي تخصصي ديگر

.  طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي ساير متخصصين حوزه سلامت

.  طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي دستياران روانپزشکي بر اساس برنامه مصوب

.  طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي  و آموزش واحدهاي مصوب درس روانشناسي براي دستياران و دانشجويان ساير رشته ها


 


فعالیت باليني

آماده سازي روانشناسان باليني با تاکيد بر استانداردهاي اخلاقي و قانوني در ارائه خدمات روانشناسي در قالب مداخلات درماني، سنجش، تشخيص، مشاوره، آموزش، نظارت و مديريت در نقش متخصص درحالي که خود را مدام به رشد حرفه اي بر اساس توسعه دانش علمي و گسترش چشم انداز کار باليني  متعهد مي دانند.


 


پژوهش

گروه روانشناسي باليني بعنوان قسمتي از فعاليت هاي خود، بعنوان يک گروه پژوهشي در زمينه تخصص روانشناسي براي توسعه دانش روانشناسي باليني با توجه به زمينه هاي فرهنگي کشور پژوهش هاي روانشناختي را براي جمعيت هاي مختلف سالم و بيمار و در گروه هاي سني مختلف و در محيط هاي متفاوت از درمانگاه تا اجتماع با توجه به صلاحيت علمي در حوزه روانشناسي هدايت مي کند. اين گروه پژوهشي بعنوان يک تيم متخصص با ساير رشته ها در زمينه پژوهش هاي ميان رشته اي همکاري کرده و يا مشاوره ارائه مي دهد.


 


 


نحوه ارتباط با گروه

روانشناسی بالینی علوم پزشکی مشهد


شماره تلفن: 23031548


ایمیل:

دکترا : روانشناسی سلامت

کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی

کارشناسی : روانشناسی

درمان مبتتی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی و افسردگی، اختلالات روان تنی و مشکلات هیجانی، مشاوره پیش از ازدواج

 

روانشناسی بالینی علوم پزشکی مشهد

روانشناس (دفتر مشاوره دانشكده پزشكي بصورت نیمه وقت).بهمن ۱۳۸۶تاشهریور۱۳۹۷

روانشناس. کلینیک روان پژوه. آبان ۱۳۸۹تا کنون

کارشناس مسئول واحد استادمشاوردانشکده پزشکی. اردیبهشت۹۰ تاشهریور۱۳۹۷

کارشناس مسئول واحداستعدادهای درخشان دانشکده پزشکی مشهد.مهرماه۱۳۹۰تاشهریور۱۳۹۷

متخصص روانشناسی بخش سایکو سوماتیک بیمارستان امام رضا(ع)(بصورت نیمه وقت).تیر۱۳۹۵تاکنون

متخصص روانشناسی كلينيك روانشناسی بیمارستان تخصصي اعصاب و روان ابن سینامشهد.شهریور۱۳۹۷تاکنون

رويکردي نوبه بارداري وزايمان فيزيولوژيک باتاکيدبرکاربردهاي هيپنوتيزم درکاهش دردزايمان. مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دی ماه ۱۳۸۸٫

بیحسی و بی دردی زایمان و زبان بدن. سازمان نظام پزشکی مشهد.تیرماه۱۳۹۵

روش های درمانی کاهش اضطراب. سازمان نظام پزشکی مشهد. شهریور۱۳۹۵

کاربرد هیپنوتیزم در کاهش درد. سازمان نظام پزشکی مشهد.مهرماه ۱۳۹۵

افسردگی در دوران بارداری. سازمان نظام پزشکی مشهد. بهمن۹۵

مسایل قانونی وگزارش نویسی درمامایی.سازمان نظام پزشکی مشهد. بهمن۱۳۹۶

مشاوره سایکولوژی درکانسرسرویکس.دانشگاه علوم پزشکی مشهد. (ششمین کنگره جراحی خراسان). اسفند۱۳۹۶

عفونتHPV .سازمان نظام پزشکی مشهد.تیرماه۱۳۹۷

کنفرانس علمی یک روزه درد مزمن. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آذر ۱۳۹۷

سمینارسلامت جنسي و اختلالات عملكردآن بهمن ۱۳۹۷

روانشناسی عمومی . دانشجویان پزشکی ودندانپزشکی. دوم ۸۸-۸۷ لغایت دوم ۹۴-۹۳

روانشناسی فیزیولوژیک .کارشناسی روانشناسی (موسسه آموزش عالی سلمان). اول و دوم ۹۶-۱۳۹۵

نکات کاربردی اختلالات روانپزشکی در بارداری. دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی. اول  ۱۳۹۸

مشاوره در مامایی. دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی. اول و دوم ۱۳۹۸

آداب پزشکی. دانشجویان پزشکی عمومی.اول ۱۳۹۷ لغایت ترم جاری

برگزاری کارگاه مهارت زندگی در دانشکده پزشکی مشهد ( ارتباط موثر، جرات مندی، کنترل استرس….). دانشجويان پزشکي .اول ۸۹-۸۸ لغایت اول۹۰-۸۹٫

اختلال سازگاری. روانشناسان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی . آذر۱۳۹۷

مهارت ارتباط موثر دربیماران اعصاب و روان .پرستاران شاغل در بیمارستان ابن سینا. دیماه ۱۳۹۷

کارگاه مهارت ارتباط موثر و حل تعارض برای دانشجویان دکترای تخصصی پرستاری. اردیبهشت و آذر ۱۳۹۸

مقدمات ارزيابي (بافت سنجي باليني، مصاحبه سنجشي و سنجش رفتاري). روانشناسان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی . تير۱۳۹۸

مهارتهای رفتاری و ارتباظی ، حل مسئله و کنترل خشم.پرستاران شاغل در بیمارستان ابن سینا.مرداد۱۳۹۸

ارتباط درمانی و مصاحبه با بیماران روان. پرستاران شاغل در بیمارستان ابن سینا. شهریور و مهر۱۳۹۸

بررسي سلامت روان درپزشكان عمومي درشهرمشهد.همايش منطقه ای عوامل خطرموثردربيماريهاي غيرواگير.اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

بررسی ارتباط هوش هیجانی و کنترل پرخاشگری در نوجوانان.پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان (ارائه پوستر) .مهر ماه ۱۳۹۱

مقایسه اثربخشی توانایی حل مسأله بر سازگاری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه شهرمشهد.ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان (ارائه پوستر) .شهريورماه۱۳۹۲

استرس وناباروری.همایش آموزش و مشاوره در سلامت باروری.آبان ۱۳۹۳

بررسی نظریه انعطاف پذیری قشر مغز در حوزه ی حافظه دیداری دانش آموزان ناشنوا و شنوا. مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم پزشکی زاهدان(انگلیسی). آبان ۱۳۹۱

اثر درمان فراشناختي گروهي بر عزت نفس و بهداشت روان افراد مبتلا به افسردگي اساسي. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS). ديماه۱۳۹۲٫

مقایسه و بررسی پرتاب آزاد بسکتبال دانش آموزان پسرهمسوی و دگرسوی ازنظردست وچشم برتر.فصلنامه تازه های علوم شناختی. تابستان ۱۳۹۵٫

روانشناسی بالینی علوم پزشکی مشهد

بررسی کارآمدی درمان مبتنی برپذیرش وتعهدبرافسردگی واضطراب مادران بارداربه وسیله روش لقاح خارج رحمی.فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. تابستان ۱۳۹۶

فنون مصاحبه تشخيصي وتست TAT برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. اسفند۸۵

اجرا ونمره گذاري آزمون رورشاخ برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. بهمن۸۵

كاربرد گروه درماني برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. بهمن۸۵

مباني رواندرماني روانكاوانه باتمركز بر self-psychology برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. اسفند۸۵

معاني روانشناختي نقاشي كودك واجرا وتفسير آزمون وكسلر كودكان برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي . اسفند۸۵

كاربرد هيپنوتيزم در روانشناسي برگزار شده توسط انجمن هيپنوتيزم باليني. پائیز و زمستان۸۶

خانواده درماني باتاكيدبرروشهاي سيستميك برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. تیر۸۸

استعاره درماني:كاربرد استعاره ها دربازسازي شناختي برگزار شده توسطThe William Glasser Institute. اردیبهشت۸۸

دوره مقدماتي تئوري انتخاب و واقعيت درماني برگزار شده توسطThe William Glasser Institute . دی ۸۹

مقدمات EEG بیوفیدیک ( نورو فید بک ) برگزار شده توسط مرکزآموزشی پارند. بهمن ۸۹

دوره نوروفیدبک پیشرفته برگزار شده توسط مرکزآموزشی پارند. آذر۹۰

آشنایی وکاربردQEEG   برگزار شده توسط مرکزآموزشی پارند. بهمن ۹۰

کاربرد دلبستگی در روان درمانی برگزار شده توسط بهزیستی خراسان رضوی. دی ۹۰

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج برگزار شده توسط بهزیستی خراسان رضوی. مرداد۹۴

درمان مبتنی برپذیرش وتعهد مقدماتی برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسی. مهر۹۴

درمان مبتنی برپذیرش وتعهد پیشرفته برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسی. آبان ۹۴

زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برگزار شده توسط موسسه آموزشی مدت. مهر۹۵

درمان مبتنی برپذیرش وتعهددر کودک و نوجوان برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسی. شهریور۹۶

اخلاق حرفه ای برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسی. مرداد۹۷

 درمان شناختی رفتاری عزت نفس آسیب دیده. توسط کلینیک روان پژوه(دکترفتی). بهمن ۹۷

مهارت های سوپرویژنی. کینیک مشاوره دانشگاه شهیدبهشتی. مرداد۱۳۹۸

دوره مقدماتی و پیشرفته درمان هیجان مدار(160ساعت). موسسه آموزش درمان هیجان مدار(رها). بهار وتابستان و پاییز۱۳۹۸

همايش ملي خانواده دانشجو ودانشگاه. اردیبهشت ۸۸ . دانشگاه فردوسی مشهد.

اولین همايش عوامل خطرموثردربيماريهاي غيرواگير.اردیبهشت ۸۸ . دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چهارمين كنگره سراسري خانواده وسلامت جنسي .آبان۸۸ . دانشگاه شاهد

چهارمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده .اردیبهشت۸۹٫دانشگاه شهید بهشتی

اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم. اردیبهشت ۹۱٫دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چهارمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. مهر۹۰٫دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان . شهريور۹۲٫ دانشگاه علوم پزشکی تهران

آموزش و مشاوره در سلامت باروری . آبان۹۳٫ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دومین کنگره ی روان کاوی و روان درمانی پویا.آبان۹۵٫ دانشگاه علوم پزشکی ایران

دومین همایش ملی خودکشی.شهریور۹۷٫دانشگاه علوم پزشکی ایران

کنفرانس علمی یک روزه درد مزمن.آذر۹۷ . دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درمانهای غیر دارویی در روانپزشکی. دی ۹۷٫دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اختلالات شناختي تير ماه ۹۸. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اختلالات جنسی. شهریور۱۳۹۸.دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اقدامات حمایتی در بیماران مبتلا به سرطان. مهر۱۳۹۸.دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روان کاوی را نشر دهیم تا جامعه ای بهتر بسازیم.
کلینیک روان پژوه، مجری دوره های آموزش و سوپرویژن تحلیلی در مشهد

مشهد ،
بلوار وکیل آباد ، ابتدای هفت تیر ، پلاک 1 ، واحد 2

051-38694055 , 051-38640212

[email protected]

8:30 تا 21 تمام ایام به جز تعطیلات رسمی

ما جدیدترین مقاله و پیشنهادات عالی را در هفته ارائه خواهیم داد.

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت برای روان پژوه محفوظ است .

در کشور اسلامی عزیزمان روان‌شناسان پژوهشگر در تلاشند تا از طریق نتایج یافته های پژوهشی خویش در راستای کاهش آلام انسانی گامی موثر بردارند، هرچند که دراین فضا نقایص فراوانی از جمله ضعف روش شناختی، کم‌توجهی به جنبه های کاربردی پژوهش‌ها، گسترش بدون برنامه رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره در سایه کم‌توجهی به زیرساخت‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و همچنین گسترش بی‌رویه خدمات روان‌شناختی در سطح جامعه توام با نظارت ضعیف، تهدیدهایی هستند که فضاهای پژوهشی و آکادمیک را به مخاطره می اندازند. برای کاهش نقایص ذکر شده راه های مختلفی را می توان یافت که یکی از این راه ها انتشار نتایج پژوهش ها در مجموعه‌هایی تحت نظارت و داوری دقیق اندیشمندان که به زیور چاپ آراسته می شوند.

مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، صندوق پستی 1518- کد پستی 9177948991- دفتر مجله

روانشناسی بالینی علوم پزشکی مشهد
روانشناسی بالینی علوم پزشکی مشهد
0

helpkade

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.