سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی

 
helpkade
سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی
سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومیاگر شما فردی متفکر، مستقل و آرمانگرا هستید؛


اگر به تصمیمات خود اطمینان دارید؛

اگر از درون خود انگیزه می گیرد و در دنیایی از ایده ها به سر می برید؛
اگر شخصیتی پیچیده دارید که شناخت شما به آسانی ممکن نیست؛
و اگر علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارید؛
 

 

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی

روان شناسی عمومی یکی از شاخه های علوم انسانی است که مربوط به شناخت مسائل مربوط به روان شناسی و علل رفتارهای انسان و چگونگی استفاده از روان شناسی در امر آموزش و پرورش و شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روان شناسی در مسائل روانی – اجتماعی می باشد.
هدف از این رشته ایجاد مهارتهای لازم در افرادیست که در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی – سازمانها و نهادهای جمهوری اسلامی در دانشگاهها خدمت رسانی می کنند.در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته دکترای روانشناسی عمومی، معرفی سایر رشته های دکترای تخصصی روانشناسی ارایه می شود.

تعداد کل واحدها : 45 واحد
دروس اصلی : 13 واحد
دروس رشته های فرعی : 12 واحد ( 6 واحد دروس روان شناسی تربیتی و 6 واحد دروس روان شناسی کودکان استثنایی)
پایان نامه : 20 واحد


نام درس


تعداد واحد


نام درس


تعداد واحد


روان شناسی بالینی


2


روان شناسی شخصیت


2

بررسی تفصیلی تاریخ و مکاتب قدیم و جدید در روان شناسی


2


آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته


3

روان شناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی


2


روان شناسی آزمایشگاهی


2

آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران


2


جمع


17


علم النفس


2


نام درس


تعداد واحد


نام درس


تعداد واحد


یادگیری


2


تفکر و زبان


2


روانشناسی اجتماعی


2


جمع

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی


6


نام درس


تعداد واحد


نام درس


تعداد واحد

روانشناسی کودکان استثنایی با تأکید بر شخصیت آنان


2


بهداشت روانی کودکان استثنایی 


2

روانشناسی رشد با تأکید برکودکان استثنایی 


2


جمع


6
 


دانشگاه شهید بهشتی


دانشگاه ارومیه


دانشگاه اصفهان


دانشگاه الزهرا


دانشگاه تبریز


دانشگاه تربیت مدرس


دانشگاه سمنان


دانشگاه شهید چمران اهواز


دانشگاه علامه طباطبایی


دانشگاه محقق اردبیلی


دانشگاه لرستان


 


روانشناسی بالینی


روانشناسی تربیتی


روانشناسی سلامت


روانشناسی نظامی


سنجش و اندازه گیری


 

​سرفصل دروس دکتری به ترتیب زیر مصوب گردیده است:

آمار.pdf

آموزش زبان آلمانی.pdf

آموزش زبان انگلیسی.pdf

آموزش زبان روسی.pdf

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی

آموزش زبان فرانسه.pdf

آموزش عالی در پنج گرایش.pdf

ادبیات فرانسه.pdf

تاریخ.pdf

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی.pdf

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی.pdf

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی.pdf

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی.pdf

تکنولوژی آموزشی.pdf 

جامعه شناسی در پنج گرایش.pdf

جامعه شناسی در پنج گرایش.pdf

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.pdf

جغرافیا و برنامه ریزی شهری.pdf

جغرافیای سیاسی.pdf

جغرافیای طبیعی و انسانی.pdf

حسابداری.pdf

حقوق بین الملل عمومی.pdf

حقوق خصوصی.pdf

حقوق نفت و گاز.pdf

حقوق کیفری و جرم شناسی.pdf

روابط بین الملل.pdf

روانشناسی بالینی.pdf

روانشناسی تربیتی.pdf

روانشناسی عمومی.pdf

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی.pdf

ریاضی.pdf

زبان و ادبیات انگلیسی.pdf

زبان و ادبیات عرب.pdf

زبان و ادبیات فارسی.pdf

زبانشناسی همگانی.pdf

زیست شناسی دریا- جانوران دریایی.pdf

زیست شناسی- سلولی و تکوینی گیاهی.pdf

زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی.pdf

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی.pdf

سنجش و اندازه گیری.pdf

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی

شهرسازی.pdf

شیمی.pdf

طراحی شهری.pdf

علوم اقتصادی.pdf

علوم باغبانی با چهار گرایش.pdf

علوم باغبانی با شش گرایش.pdf

علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری.pdf

علوم زمین شناسی در هشت رشته.pdf

علوم سیاسی.pdf

فرهنگ و زبان های باستانی ایران.pdf

فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی.pdf

فلسفه.pdf

فوتونیک.pdf

فیتوشیمی.pdf

فیزیک محاسباتی.pdf

فیزیک.pdf

مدرسی معارف اسلامی با پنج گرایش.pdf

مدیریت آموزش عالی.pdf

مدیریت آموزشی.pdf

مدیریت با هشت گرایش.pdf

مدیریت بازرگانی.pdf

مدیریت دولتی.pdf

مدیریت فناوری اطلاعات.pdf

مرمت.pdf

مشاوره.pdf

معماری.pdf

مهندسی برق.pdf

مهندسی شیمی.pdf

مهندسی فناوری اطلاعاتIT.pdf

مهندسی هسته ای.pdf

مهندسی هوافضا.pdf

مهندسی کامپیوتر.pdf

میکروبیولوژی.pdf

کتابداری و اطلاع رسانی.pdf

 


آمار.pdfDownloads-icon


آموزش زبان آلمانی.pdfDownloads-icon


آموزش زبان انگلیسی.pdfDownloads-icon


آموزش زبان روسی.pdfDownloads-icon


آموزش زبان فرانسه.pdfDownloads-icon


آموزش عالی در پنج گرایش.pdfDownloads-icon


ادبیات فرانسه.pdfDownloads-icon


تاریخ.pdfDownloads-icon


تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی.pdfDownloads-icon


تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی.pdfDownloads-icon


تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی.pdfDownloads-icon


تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی.pdfDownloads-icon


تکنولوژی آموزشی.pdfDownloads-icon


جامعه شناسی در پنج گرایش.pdfDownloads-icon


جامعه شناسی در پنج گرایش.pdfDownloads-icon


جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.pdfDownloads-icon


جغرافیا و برنامه ریزی شهری.pdfDownloads-icon


جغرافیای سیاسی.pdfDownloads-icon


جغرافیای طبیعی و انسانی.pdfDownloads-icon


حسابداری.pdfDownloads-icon


حقوق بین الملل عمومی.pdfDownloads-icon


حقوق خصوصی.pdfDownloads-icon


حقوق نفت و گاز.pdfDownloads-icon


حقوق کیفری و جرم شناسی.pdfDownloads-icon


روابط بین الملل.pdfDownloads-icon


روانشناسی بالینی.pdfDownloads-icon


روانشناسی تربیتی.pdfDownloads-icon


روانشناسی عمومی.pdfDownloads-icon


روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی.pdfDownloads-icon


ریاضی.pdfDownloads-icon


زبان و ادبیات انگلیسی.pdfDownloads-icon


زبان و ادبیات عرب.pdfDownloads-icon


زبان و ادبیات فارسی.pdfDownloads-icon


زبانشناسی همگانی.pdfDownloads-icon


زیست شناسی دریا- جانوران دریایی.pdfDownloads-icon


زیست شناسی- سلولی و تکوینی گیاهی.pdfDownloads-icon


زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی.pdfDownloads-icon


زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی.pdfDownloads-icon


سنجش و اندازه گیری.pdfDownloads-icon


شهرسازی.pdfDownloads-icon


شیمی.pdfDownloads-icon


طراحی شهری.pdfDownloads-icon


علوم اقتصادی.pdfDownloads-icon


علوم باغبانی با چهار گرایش.pdfDownloads-icon


علوم باغبانی با شش گرایش.pdfDownloads-icon


علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری.pdfDownloads-icon


علوم زمین شناسی در هشت رشته.pdfDownloads-icon


علوم سیاسی.pdfDownloads-icon


فرهنگ و زبان های باستانی ایران.pdfDownloads-icon


فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی.pdfDownloads-icon


فلسفه.pdfDownloads-icon


فوتونیک.pdfDownloads-icon


فیتوشیمی.pdfDownloads-icon


فیزیک محاسباتی.pdfDownloads-icon


فیزیک.pdfDownloads-icon


مدرسی معارف اسلامی با پنج گرایش.pdfDownloads-icon


مدیریت آموزش عالی.pdfDownloads-icon


مدیریت آموزشی.pdfDownloads-icon


مدیریت با هشت گرایش.pdfDownloads-icon


مدیریت بازرگانی.pdfDownloads-icon


مدیریت دولتی.pdfDownloads-icon


مدیریت فناوری اطلاعات.pdfDownloads-icon


مرمت.pdfDownloads-icon


مشاوره.pdfDownloads-icon


معماری.pdfDownloads-icon


مهندسی برق.pdfDownloads-icon


مهندسی شیمی.pdfDownloads-icon


مهندسی فناوری اطلاعاتIT.pdfDownloads-icon


مهندسی هسته ای.pdfDownloads-icon


مهندسی هوافضا.pdfDownloads-icon


مهندسی کامپیوتر.pdfDownloads-icon


میکروبیولوژی.pdfDownloads-icon


کتابداری و اطلاع رسانی.pdfDownloads-icon

 

مدیر گروه: دکتر حسن احدی

ساختمان علوم انسانی طبقه سوم

 

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی

 

 

 

 

نشانی:

تهران – انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تلفن:

۴۴۸۶۵۱۷۹-۸۲ – ۴۴۸۶۵۱۵۴-۸

کد پستی:

۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵

صندوق پستی:

۱۴۵۱۵/۷۷۵

%PDF-1.4
%0123
1 0 obj
>
endobj
4 0 obj
> ]
/Length 3197
>>
stream
xXSoH1e)KQ*”AFP
– Q@Q8x”@’Fa
jKRRQm~VDI. KȽ9瞑;p3c

سرفصل دروس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

سر فصل دروس رشته روان شناسی

 سرفصل دروس ترمی گرایش  روان شناسی عمومی

 سرفصل دروس ترمی گرایش  روان شناسی عمومی ( کارشناسی ارشد )

 سرفصل دروس ترمی گرایش  دکتری تخصصی روانشناسی عمومی

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی

سرفصل دروس ترمی رشته روانشناسی شخصیت (دوره کارشناسی ارشد)

 

 سرفصل دروس گرایش  کودکان استثنایی

 سرفصل دروس ترمی گرایش  بالینی

سرفصل دروس ترمی گرایش صنعتی – سازمانی

سرفصل دروس ترمی روانشناسی صنعتی و سازمانی  (مقطع کارشناسی ارشد)

 

چارت دروس رشته روان شناسی

چارت گرایش روان شناسی عمومی

چارت گرایش کودکان استثنایی

چارت گرایش بالینی

چارت گرایش صنعتی – سازمانی

سر فصل دروس رشته علوم تربیتی

 سرفصل دروس ترمی گرایش کودکان عقب مانده ذهنی

 سرفصل دروس ترمی گرایش مشاوره و راهنمایی

سرفصل دروس ترمی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

سرفصل دروس ترمی آموزش ابتدایی

چارت دروس رشته علوم تربیتی

چارت گرایش کودکان عقب مانده ذهنی

چارت گرایش مشاوره و راهنمایی

چارت گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چارت  آموزش ابتدایی

 

 

نشانی:

سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان -مجتمع دانشگاهی ولایت -دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پست الکترونیکی:

تلفن:

22481634

کد پستی:

1955847781


 سرفصل دروس ترمی گرایش  روان شناسی عمومی Downloads-icon


سرفصل دروس گرایش  کودکان استثنایی Downloads-icon


 سرفصل دروس ترمی گرایش  بالینی Downloads-icon


سرفصل دروس ترمی گرایش صنعتی – سازمانی Downloads-icon


چارت گرایش روان شناسی عمومی Downloads-icon


چارت گرایش کودکان استثناییDownloads-icon


چارت گرایش بالینی Downloads-icon


چارت گرایش صنعتی – سازمانی Downloads-icon


 سرفصل دروس ترمی گرایش کودکان عقب مانده ذهنی Downloads-icon


 سرفصل دروس ترمی گرایش مشاوره و راهنمایی Downloads-icon


سرفصل دروس ترمی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی Downloads-icon


سرفصل دروس ترمی آموزش ابتدایی Downloads-icon


چارت گرایش کودکان عقب مانده ذهنی Downloads-icon


چارت گرایش مشاوره و راهنماییDownloads-icon


چارت گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی Downloads-icon


چارت  آموزش ابتدایی Downloads-icon

این دانشکده در مقطع دکتری در رشته های روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی سلامت و روان شناسی بالینی دانشجو می پذیرد.

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر مینا مجتبایی

برای مشاهده اعضای شورای تخصصی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با کارشناس آموزشی گروه، اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش دانشکده اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه ترم بندی مقطع دکترای تخصصی گرایش های روانشناسی اینجا کلیک نمایید.

سرفصل دروس روان شناسی تربیتی

سرفصل دروس روان شناسی عمومی

سرفصل دروس روان شناسی سلامت

سرفصل دروس روان شناسی بالینی

جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم های دکتری (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.

 

 

نشانی:

رودهن – مجتمع دانشگاهی

پست الکترونیکی:

info@riau.ac.ir

تلفن:

۰۲۱-۷۶۵۰۵۰۱۵-۲۴ – ۰۲۱-۷۶۵۰۵۸۹۱-۹

دورنگار:

۰۲۱-۷۶۵۰۷۶۶۵

کد پستی:

۳۹۷۳۱۸۸۹۸۱

صندوق پستی:

۱۸۹


اینجاDownloads-icon


اینجاDownloads-icon


اینجاDownloads-icon


سرفصل دروس روان شناسی تربیتیDownloads-icon


سرفصل دروس روان شناسی عمومیDownloads-icon


سرفصل دروس روان شناسی سلامتDownloads-icon


سرفصل دروس روان شناسی بالینیDownloads-icon


اینجاDownloads-icon


اینجا Downloads-icon

 

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی

برای دریافت فایل بر روی نام رشته مورد نظر کلیک کنید

 

دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های دکتری

منبع : پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزشی دانشگاه آزا داسلامی

 

آخرین بروزرسانی (پنجشنبه ، 19 بهمن 1396 ، 06:45)


پست الکترونیکی


رمزعبور


مرا بخاطر بسپار


Downloads-icon

دانشکده: 


دریافتDownloads-icon

تاریخ بروزرسانی : 1397/11/29

 

دروس عمومی شامل:  

دروس تخصصی شامل:

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی

نظرات در انتظار تایید: 0

کل نظرات :2

aral2013@yahoo.com

تاریخ : 26 – اردیبهشت – 1398

سلام لطفا سرفصل های دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی را هم اعلام بفرمایید

پاسخ

admin

تاریخ : 30 – اردیبهشت – 1398

سلام رشته و ایمیل خود را پیام کنید به : 09306406058

پاسخ

بسته های آموزشی

تحصیل در رشته دلخواهتان در دانشگاه (آزاد،پردیس و …) شهر خودتان بهتر از تحصیل در یک شهر دور است. چرا؟   بعد از ادغام ثبت نام آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی تنها یک…

فهرست مطالب 1.مقدمه 2.Resume یا CV 3.رزومه چیست و چگونه یک رزومه خوب بنویسیم 4.ساختار رزومه 5.نکاتی کلیدی در یک رزومه 6.انواع رزومه 7.نمونه رزومه 8.منابع و مآخذ   به جهت احترام به شما عزیزان…

وبینار کپسول های موفقیت در آزمون دکتری‎ با محوریت انتخاب رشته و مصاحبه دکتری ، توسط پایگاه خبری آزمون دکتری برگزار گردید. 48 دقیقه فیلم وبینار جهت دانلود قابل دسترسی می باشد. در صورتی که…

وبینار تکنیک های جمع بندی آزمون دکتری جمع بندی به معنی مرور خلاصه درس ها و تست های انتخابی که شما در طی زمان مطالعه منابع دکتری گلچین نموده اید. بر اساس ازمون های سال…

سلام بر شما خوبان متاسفانه یا خوشبختانه بدلیل ضعف بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری در درس زبان عمومی، کسب درصد بالا در این درس برگ برنده شما در این آزمون است! خیلی از داوطلبان ترجیح…

دانلود رایگان

جهت دانلود رایگان

ایمیل ، شماره موبایل و رشته خود را در کادر های زیر وارد نمائید.

توجه داشته باشید فایل به آدرس ایمیل ارسال خواهد شد. 

نوشته‌های تازه

ورود کاربران

تبلیفات متنی

سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی
سرفصل دروس دکتری روانشناسی عمومی
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *