شیپور کرج استخدام مشاور املاک

 
helpkade
شیپور کرج استخدام مشاور املاک
شیپور کرج استخدام مشاور املاک


بازگشت

فیلتر های فعال:

استان البرز

/
مشاور املاک

/
کارفرما / کارجو

برای ذخیره‌ی جستجوی خود باید وارد سایت شوید

آیا می‌خواهید این جستجو ذخیره شود؟

روزانه آگهی‌های جدید مطابق با این جستجو به شما پیام رسانی می‌شود.

شیپور کرج استخدام مشاور املاک

امکان دریافت پیام برای شما غیرفعال است. لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید.

جهت دریافت پیام‌های جدید، لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید


این جستجو قبلا ذخیره شده است

برای مشاهده جستجوهای ذخیره شده خود، روی دکمه مشاهده جستجوها بزنید

امکان دریافت پیام برای شما غیرفعال است. لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید.

جهت دریافت پیام‌های جدید، لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید

کرج، گوهردشت-فاز3

با خرید ویترین آگهی شما اینجا نمایش داده می‌شودکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
ساعاتی پیشکرج، جهانشهر /
ساعاتی پیشفردیس، فلکه چهارم و پنجم /
ساعاتی پیشکرج، گوهردشت – فاز ۱ /
ساعاتی پیشکرج، گوهردشت – فاز ۱ /
ساعاتی پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
ساعاتی پیششیپور کرج استخدام مشاور املاک


کرج، عظیمیه /
ساعاتی پیشکرج، بلوار ارم – مهرشهر /
ساعاتی پیشکرج، گوهردشت-فاز3 /
ساعاتی پیش
کرج، گلشهر /
ساعاتی پیشکرج، کیانمهر /
ساعاتی پیش
کرج، گلشهر /
۱ روز پیشکرج، گوهردشت-فاز3 /
۱ روز پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۱ روز پیشالبرز، ساوجبلاغ /
۱ روز پیشساوجبلاغ، سهیلیه /
۱ روز پیشنظرآباد، نظرآباد /
۱ روز پیشالبرز، مارلیک /
۲ روز پیشکرج، شاهین ویلا /
۲ روز پیش
کرج، عظیمیه /
۲ روز پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۲ روز پیش
کرج، مصباح /
۲ روز پیش
کرج، عظیمیه /
۲ روز پیش

ثبت آگهی رایگان


بازگشت


بازگشت

به مرورگرتان اجازه‌ مکان‌یابی دهید.

دسترسی به موقعیت مکانی را در مرورگرتان فعال کنید.

این قابلیت به دلیل پشتیبانی نکردن مرورگر شما از موقعیت مکانی، غیر فعال است.

آگهی‌های عکس‌‌دار

حذف آگهی‌های سراسری

مشاور املاک

همه‌ی شهرهای البرز

استخدام می‌کنم

دنبال کار می‌گردم

میزان تحصیلات


بازگشت

نوع قرارداد


بازگشت

میزان حقوق


بازگشت

بیمه دارد

جنسیت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت

مشکلی در دریافت اطلاعات رخ داده است، لطفا صفحه را دوباره بارگذاری کنید.


بازگشت

برای ادامه لطفا کد زیر را وارد کنید.تغییر کد امنیتی


تایید

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا مکان خود را از لیست انتخاب کنید.

در بهبود لیست محله ها با ما مشارکت کنید.
تماس با پشتیبانی

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا گروه‌بندی خود را از لیست انتخاب کنید.

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا برند خود را از لیست انتخاب کنید.


بازگشت

فیلتر های فعال:

استان البرز

/
مشاور املاک

/
کارفرما / کارجو

برای ذخیره‌ی جستجوی خود باید وارد سایت شوید

آیا می‌خواهید این جستجو ذخیره شود؟

روزانه آگهی‌های جدید مطابق با این جستجو به شما پیام رسانی می‌شود.

شیپور کرج استخدام مشاور املاک

امکان دریافت پیام برای شما غیرفعال است. لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید.

جهت دریافت پیام‌های جدید، لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید


این جستجو قبلا ذخیره شده است

برای مشاهده جستجوهای ذخیره شده خود، روی دکمه مشاهده جستجوها بزنید

امکان دریافت پیام برای شما غیرفعال است. لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید.

جهت دریافت پیام‌های جدید، لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید
کرج، گلشهر /
۲ روز پیشکرج، گوهردشت – فاز ۱ /
۲ روز پیشکرج، مهرشهر فازهای 1، 2 و 3 /
۲ روز پیش
کرج، مهرویلا /
۲ روز پیش
کرج، باغستان /
۲ روز پیش
کرج، عظیمیه /
۲ روز پیش
کرج، عظیمیه /
۳ روز پیش


شیپور کرج استخدام مشاور املاککرج، عظیمیه /
۳ روز پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۳ روز پیشکرج، گوهردشت – فاز ۱ /
۳ روز پیش
فردیس، دهکده /
۳ روز پیشفردیس، شهرک ارم /
۳ روز پیش
کرج، گلشهر /
۳ روز پیش
کرج، عظیمیه /
۳ روز پیش
کرج، عظیمیه /
۳ روز پیشکرج، گوهردشت-فاز3 /
۳ روز پیش
کرج، کرج نو /
۴ روز پیشکرج، حیدر آباد – عدل /
۴ روز پیش
کرج، جهانشهر /
۴ روز پیش
کرج، گلشهر /
۵ روز پیش
کرج، باغستان /
۵ روز پیشفردیس، فلکه چهارم و پنجم /
۵ روز پیش
کرج، داریوش /
۵ روز پیشالبرز، شهر جدید هشتگرد /
۵ روز پیش

ثبت آگهی رایگان


بازگشت


بازگشت

به مرورگرتان اجازه‌ مکان‌یابی دهید.

دسترسی به موقعیت مکانی را در مرورگرتان فعال کنید.

این قابلیت به دلیل پشتیبانی نکردن مرورگر شما از موقعیت مکانی، غیر فعال است.

آگهی‌های عکس‌‌دار

حذف آگهی‌های سراسری

مشاور املاک

همه‌ی شهرهای البرز

استخدام می‌کنم

دنبال کار می‌گردم

میزان تحصیلات


بازگشت

نوع قرارداد


بازگشت

میزان حقوق


بازگشت

بیمه دارد

جنسیت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت

مشکلی در دریافت اطلاعات رخ داده است، لطفا صفحه را دوباره بارگذاری کنید.


بازگشت

برای ادامه لطفا کد زیر را وارد کنید.تغییر کد امنیتی


تایید

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا مکان خود را از لیست انتخاب کنید.

در بهبود لیست محله ها با ما مشارکت کنید.
تماس با پشتیبانی

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا گروه‌بندی خود را از لیست انتخاب کنید.

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا برند خود را از لیست انتخاب کنید.


بازگشت

فیلتر های فعال:

شهر کرج

/
مشاور املاک

/
کارفرما / کارجو

برای ذخیره‌ی جستجوی خود باید وارد سایت شوید

آیا می‌خواهید این جستجو ذخیره شود؟

روزانه آگهی‌های جدید مطابق با این جستجو به شما پیام رسانی می‌شود.

شیپور کرج استخدام مشاور املاک

امکان دریافت پیام برای شما غیرفعال است. لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید.

جهت دریافت پیام‌های جدید، لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید


این جستجو قبلا ذخیره شده است

برای مشاهده جستجوهای ذخیره شده خود، روی دکمه مشاهده جستجوها بزنید

امکان دریافت پیام برای شما غیرفعال است. لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید.

جهت دریافت پیام‌های جدید، لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنیدکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۱ هفته پیش
کرج، عظیمیه /
۱ هفته پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۱ هفته پیشکرج، زنبق – مهرشهر /
۱ هفته پیشکرج، مهرشهر – فاز ۴ /
۱ هفته پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۱ هفته پیش
کرج، نبوت /
۱ هفته پیش


شیپور کرج استخدام مشاور املاک


کرج، شاهین ویلا /
۱ هفته پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۱ هفته پیشکرج، مهرشهر فازهای 1، 2 و 3 /
۱ هفته پیشکرج، مهرشهر فازهای 1، 2 و 3 /
۱ هفته پیشکرج، مهرشهر فازهای 1، 2 و 3 /
۱ هفته پیشکرج، مهرویلا /
۱ هفته پیش
کرج، گلشهر /
۱ هفته پیشکرج، جهانشهر /
۱ هفته پیش
کرج، عظیمیه /
۱ هفته پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۱ هفته پیشکرج، کیانمهر /
۱ هفته پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۱ هفته پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۱ هفته پیشکرج، گوهردشت – فاز ۱ /
۱ هفته پیش
کرج، حافظیه /
۱ هفته پیشکرج، گوهردشت – فاز ۱ /
۱ هفته پیشکرج، بلوار ارم – مهرشهر /
۱ هفته پیش

ثبت آگهی رایگان


بازگشت


بازگشت

به مرورگرتان اجازه‌ مکان‌یابی دهید.

دسترسی به موقعیت مکانی را در مرورگرتان فعال کنید.

این قابلیت به دلیل پشتیبانی نکردن مرورگر شما از موقعیت مکانی، غیر فعال است.

آگهی‌های عکس‌‌دار

حذف آگهی‌های سراسری

مشاور املاک

شهر کرج

محله


بازگشت


استخدام می‌کنم

دنبال کار می‌گردم

میزان تحصیلات


بازگشت

نوع قرارداد


بازگشت

میزان حقوق


بازگشت

بیمه دارد

جنسیت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت

مشکلی در دریافت اطلاعات رخ داده است، لطفا صفحه را دوباره بارگذاری کنید.


بازگشت

برای ادامه لطفا کد زیر را وارد کنید.تغییر کد امنیتی


تایید

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا مکان خود را از لیست انتخاب کنید.

در بهبود لیست محله ها با ما مشارکت کنید.
تماس با پشتیبانی

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا گروه‌بندی خود را از لیست انتخاب کنید.

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا برند خود را از لیست انتخاب کنید.


بازگشت

فیلتر های فعال:

شهر کرج

/
مشاور املاک

/
کارفرما / کارجو

برای ذخیره‌ی جستجوی خود باید وارد سایت شوید

آیا می‌خواهید این جستجو ذخیره شود؟

روزانه آگهی‌های جدید مطابق با این جستجو به شما پیام رسانی می‌شود.

شیپور کرج استخدام مشاور املاک

امکان دریافت پیام برای شما غیرفعال است. لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید.

جهت دریافت پیام‌های جدید، لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید


این جستجو قبلا ذخیره شده است

برای مشاهده جستجوهای ذخیره شده خود، روی دکمه مشاهده جستجوها بزنید

امکان دریافت پیام برای شما غیرفعال است. لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنید.

جهت دریافت پیام‌های جدید، لطفا در مرورگر خود دسترسی پیام‌رسانی (notifications) را فعال کنیدکرج، گوهردشت – فاز ۱ /
۳ هفته پیش
کرج، گلشهر /
۳ هفته پیشکرج، کوی مهر – مهرشهر /
۴ هفته پیش
کرج، گلشهر /
۴ هفته پیشکرج، جهانشهر /
۴ هفته پیش
کرج، گلشهر /
۴ هفته پیش
کرج، گلشهر /
۴ هفته پیش


شیپور کرج استخدام مشاور املاک


کرج، بهار – برغان /
۴ هفته پیشکرج، گوهردشت – فاز ۲ /
۴ هفته پیش
کرج، گلشهر /
۱ ماه پیشکمال شهر، کمالشهر /
۲ هفته پیشالبرز، محمدشهر /
۶ روز پیشالبرز، محمدشهر /
۲ هفته پیشمشکین دشت، مشکین آباد /
۲ هفته پیشمشکین دشت، بلوار جلالو /
۲ هفته پیشفردیس، فلکه چهارم و پنجم /
ساعاتی پیش
فردیس، دهکده /
۳ روز پیشفردیس، شهرک ارم /
۳ روز پیشفردیس، فلکه چهارم و پنجم /
۵ روز پیش
البرز، فردیس /
۶ روز پیشفردیس، فلکه چهارم و پنجم /
۱ هفته پیشفردیس، دهکده /
۱ هفته پیشفردیس، فلکه اول و دوم /
۱ هفته پیشفردیس، فلکه اول و دوم /
۲ هفته پیش

ثبت آگهی رایگان


بازگشت


بازگشت

به مرورگرتان اجازه‌ مکان‌یابی دهید.

دسترسی به موقعیت مکانی را در مرورگرتان فعال کنید.

این قابلیت به دلیل پشتیبانی نکردن مرورگر شما از موقعیت مکانی، غیر فعال است.

آگهی‌های عکس‌‌دار

حذف آگهی‌های سراسری

مشاور املاک

شهر کرج

محله


بازگشت


استخدام می‌کنم

دنبال کار می‌گردم

میزان تحصیلات


بازگشت

نوع قرارداد


بازگشت

میزان حقوق


بازگشت

بیمه دارد

جنسیت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت


بازگشت

مشکلی در دریافت اطلاعات رخ داده است، لطفا صفحه را دوباره بارگذاری کنید.


بازگشت

برای ادامه لطفا کد زیر را وارد کنید.تغییر کد امنیتی


تایید

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا مکان خود را از لیست انتخاب کنید.

در بهبود لیست محله ها با ما مشارکت کنید.
تماس با پشتیبانی

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا گروه‌بندی خود را از لیست انتخاب کنید.

موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا برند خود را از لیست انتخاب کنید.

در این صفحه شما می‌توانید تمام آگهی های استخدام در شهر کرج را مشاهده کنید، این فرصت های شغلی در در 3 هفته اخیر در سایت های مختلف کاریابی، آگهی های استخدام اینستاگرام و تلگرام ثبت شده است.

دقت کنید که تمامی آگهی های شغلی در شهر کرج در 21 روز اخیر ثبت شده اند و سایت کارپیشه تمام آگهی های استخدام شهر کرج که قبل از این تاریخ ثبت شده اند را پاک می کند.

اوضاع کسب‌و‌کار و استخدام در کرج

کرج به عنوان چهارمین شهر بزرگ ایران شناخته می‌شود. این شهر به واسطه فاصله کم با تهران، از رشد جمعیت خوبی برخوردار است. کرج در مسیر راه ارتباطی وسایل نقلیه حامل کالاهای وارداتی و صادراتی از مرز ترکیه و آذربایجان به مقصد تهران و بالعکس قرار دارد و همچنین صنایع بسیاری در این شهر به فعالیت می‌پردازند.

سیمین‌دشت و بهارستان شهرک‌های صنعتی حومه کرج هستند.

در این صفحه شما می‌توانید تمام آگهی های استخدام در شهر کرج را مشاهده کنید، این فرصت های شغلی در در 3 هفته اخیر در سایت های مختلف کاریابی، آگهی های استخدام اینستاگرام و تلگرام ثبت شده است.

دقت کنید که تمامی آگهی های شغلی در شهر کرج در 21 روز اخیر ثبت شده اند و سایت کارپیشه تمام آگهی های استخدام شهر کرج که قبل از این تاریخ ثبت شده اند را پاک می کند.

اوضاع کسب‌و‌کار و استخدام در کرج

کرج به عنوان چهارمین شهر بزرگ ایران شناخته می‌شود. این شهر به واسطه فاصله کم با تهران، از رشد جمعیت خوبی برخوردار است. کرج در مسیر راه ارتباطی وسایل نقلیه حامل کالاهای وارداتی و صادراتی از مرز ترکیه و آذربایجان به مقصد تهران و بالعکس قرار دارد و همچنین صنایع بسیاری در این شهر به فعالیت می‌پردازند.

سیمین‌دشت و بهارستان شهرک‌های صنعتی حومه کرج هستند.

شما وارد حساب کاربری خود نشده اید جهت استفاده از تمام امکانات سایت وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو کاربران سایت نشده اید ثبت نام کنید.

شیپور جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

گزارش با موفقیت ثبت شد

مشکلی در ارتباط با سرور بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش کنید

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید

شیپور کرج استخدام مشاور املاک

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید

تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

این وب سایت در سامانه ساماندهی به آدرس www.samandehi.ir ثبت گردیده است.

اسفند ۸, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی

۰
178

استخدام در سرخرود استخدام در سرخرود | استخدام در سرخرود کارگر ساده | شمال استخدام در سرخرود کارهای خدماتی | استخدام در سرخرود خدماتی | استخدام به دو کارگر بومی جهت انجام امور خدماتی و نظافت و باربری در فروشگاه لوازم خانگی سامسونگ مجتمع مادر سرخرود نیازمندیم جای خواب نداریم میزان تحصیلات دیپلم نوع قرارداد تمام وقت رزومه / فرصت …

تیر ۳, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی, شرکت و فروشگاه

۰
216

جذب نمایندگی فعال جذب نمایندگی فعال در کشور عنوان آگهی (اجباری): جذب نماینده فعال متن آگهی (اجباری): جذب نماینده فعال قابل توجه مهد کودک ها ، پیش دبستانی ها و دبستانی ها و قابل توجه افراد جویای کار اولین و بزرگترین تولید کننده بسته های خلاقیتی و رباتیکی در ایران خلاق ترین اسباب بازی ساختنی دنیا یا لگوی منعطف با …

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی

۰
187

شیپور کرج استخدام مشاور املاک

استخدام مشاور در آمل استخدام مشاور خانم با پورسانت عالی  آمل، جاده نور رزومه / فرصت شغلی فرصت شغلی تخصص مشاوراملاک مشاورین املاک سون برای تکمیل مشاور در این املاک به چند مشاور خانم با روابط عمومی بالا وبازاریاب خوب با پورسانت وحقوق ثابت نیازمند شماره تماس: ۰۹۱۱۸۵۳۱۱۸۴

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی

۰
187

جویای کار در آمل اماده همکاری با شرکت ها با پراید صفر کیلومترمازندران، آمل رزومه / فرصت شغلی رزومه و کارجو تخصص راننده با سلام متاهل هستم با ۱۱ سال سابقه و تجربه رانندگی ماشین سنگین و سبک در جاده های ایران دارای وانت پراید اتاق دار صفر کیلومتر اماده همکاری با تمامی شرکت های مازندران پخش ویزیتوری انبارداری با۵ …

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی

۰
174

نیازمند کارگر در چالوس چالوس، نمک ابرود رزومه / فرصت شغلی فرصت شغلی تخصص کارگر ساده به یک نفر کارگر ساده جهت کار در فست فود نمک ابرود نیاز مندیم. شماره تماس: ۰۹۳۵۹۰۱۱۴۳۵

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی

۰
279

استخدام پرسنل رستوران در ساری استخدام پرسنل کامل رستوران و فست فود و سفره خانه ساعاتی پیش، مازندران، ساری رزومه / فرصت شغلی فرصت شغلی تخصص آشپزی وهتل‌داری یک آشپز مسلط به آماده سازی انواع کباب یک کمک آشپز یک نفر سالن کار فست فود یک نفر سالن کار رستوران یک نفر سالن کار سفره خانه یک پارکبان آدرس: ساری، …

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی

۰
213

جویای کار رانندگی در چالوس راننده شخصی و محافظ زندگی شمامازندران، چالوس رزومه / فرصت شغلی رزومه و کارجو تخصص حراست | نگهبانی جویای کار حافظتی و امنیتی ….با سابقه خدمت در مناطق عملیاتی مانند سیتان و بلوچستان و درگیری با اشرار مسلح را دارم از هیچ چیز جز خدا ترسی ندارم با خیال راحت در کنار ما با آرامش …

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی

۰
371

استخدام کارگر کارواش در شهسوار به یک کارگر کار بلد کارواش نیازمندیمتنکابن، شهسوار رزومه / فرصت شغلی فرصت شغلی تخصص کارگر ماهر به یک کارگر کارواش نیازمندیم جای خواب دارم کانکس اگر تجربه بالا نداری نمیخوام کارگر شلو ول نمیخوام از روزی ۲۰ تا روز۳۰حقوقه بستگی به تجربه بالا و کار خوب و بی نقس انعام مال خود کارگرا صبحانه …

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی

۰
186

خواهان استخدام در آمل ۱۴سال‌سابقه‌فروش‌ مدیریت بازرگانی   مازندران، آمل رزومه / فرصت شغلی رزومه و کارجو تخصص تبلیغات | توسعه بازار اینجاب.با۱۴سال‌سابقه‌فروش‌ودارای‌مدرک‌کارشناسی‌مدیریت‌بازرگانی‌.اماده‌قردادباشرکتهای‌معتبر‌جهت‌فروش‌وبرندینگ‌شدن‌درلاین‌خرده‌وعمده‌می‌باشم.لطفافقط‌شرکتها‌وتولیدهای‌معتبر‌وبزرگ‌تماس‌بگیرن‌وازقبول.کارهای‌فروش‌درسطح‌پایین‌معذوریم‌.باتشکرازشیپور شماره تماس: ۰۹۱۱۷۱۱۵۴۰۲

خرداد ۳, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی

۰
185

استخدام جهت کیف سازی نیازمندیم استخدام جهت کیف سازی نیازمندیم | نیازمندی استخدام جهت کیف سازی نیازمندیم | نیازمندی استخدام جهت کیف سازی استخدام جهت کیف سازی نیازمندیم عنوان آگهی (اجباری): جهت کیف سازی نیازمندیم متن آگهی (اجباری): به تعداد دو نفر جهت کیف سازی و صنایع وابسته به آن، به صورت حرفه‌ای جهت کار در زاهدان و افتتاح تولیدی …

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶
استخدام و کاریابی, خدمات

۰
174

جذب نماینده فعال جذب نماینده فعال در ایران عنوان آگهی (اجباری): جذب نماینده فعال متن آگهی (اجباری): جذب نماینده فعال قابل توجه مهد کودک ها ، پیش دبستانی ها و دبستانی ها و قابل توجه افراد جویای کار اولین و بزرگترین تولید کننده بسته های خلاقیتی و رباتیکی در ایران خلاق ترین اسباب بازی ساختنی دنیا یا لگوی منعطف با …

اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
استخدام و کاریابی

۰
131

جویای کار حسابداری از فریدونکنار جویای کار حسابداری از فریدونکنار مازندران، فریدونکنار رزومه / فرصت شغلی رزومه و کارجو تخصص حسابداری | مالی کارشناس حسابداری انبارداری شماره تماس: ۰۹۳۳۱۶۶۷۳۶۵توئیتر مدیریت

اینستاگرام مدیریت

شیپور کرج استخدام مشاور املاک

شیپور کرج استخدام مشاور املاک
شیپور کرج استخدام مشاور املاک
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *