مشاوره درس خواندن

 
helpkade
مشاوره درس خواندن
مشاوره درس خواندن 

 

 

مشاوره درس خواندن

روانشناسی-دست و دلم به درس خوندن نمی ره و هر چی می خوام خودم رو متقاعد کنم که باید درس بخونم ، نمی تونم؛ همة امکانات هم برای درس خوندن فراهمه، چه کنم؟

 

 

هر رفتاری که انسان انجام می دهد، ناشی از تعامل سه عنصر هدف، انگیزه و نیاز است. چرا وقتی ما تشنه می شویم، سراسیمه به هر طرفی می رویم، تا آب به دست آوریم و رفع عطش کنیم؟ زیرا نیاز به آب داریم و کمبود آب در بدن ما، موجب انگیختگی فیزیولوژیکی ما می شود و ایجاد انگیزه می کند و در نتیجه، برای رسیدن به هدف، یعنی آب، همة سعی و تلاش خود را به کار می گیریم. اگر شما می خواهید انگیزة مطالعه کردن بیشتری پیدا کنید، در مرحلة اول باید هدف خود را مشخص کنید. وقتی مشخص شد که شما چه هدفی دارید، طبعا برای رسیدن به آن هدف، احساس می کنید که نیازمند چیزهایی هستید که از طریق مطالعه و درس خواندن به دست می آیند و در نتیجه، برای دست یابی به آن چیزها، برنامه ریزی می کنید؛ سپس بر اساس آن برنامه، عمل می کنید.

 

بدون تردید، شما به خاطر هدفی در کنکور سراسری شرکت کردید؛ تا به دانشگاه راه پیدا کنید. حال که وارد دانشگاه شدید، باید توجه داشته باشید که هدف شما چه بود؛ زیرا بعضی از دانشجویان، یا هدف نهایی خود را گم می کنند و یا اهداف واسطه ای را به عنوان هدف نهایی، تلقی می کنند که در هر دو صورت، دچار نوعی سردرگمی می شوند و انگیزه ای برای مطالعه ندارند؛ حال آن که وارد دانشگاه شدن، در واقع، آغاز راه است و برای طی کردن این راه، باید شبانه روز تلاش کرد و از همة امکانات، بهره جست؛ تا به هدف رسید. موفقیت در تحصیل، برآیند عوامل زیر است:

 

1. میزان تلاش و کوشش، به گونه ای که بر اساس برنامه ای منظم صورت گیرد و نتیجة چنین تلاشی، باید متناسب با میزان صرف وقت باشد. به طور مسلم کوشش های منظم و پیگیر برای تسلط بر موضوع درس، نقش مؤثری ایفا می کنند.

 

2. انگیزه و علاقه که عاملی درونی است و به روشن شدن هدف درس، بستگی و ارتباط مستقیم دارد.

 

3. تجربیات قبلی که مفهوم دقیق آن، برخورداری از پیش مطالعه در زمینة درس جدید می باشد.

 

4. تمرکز و دقت، به گونه ای که ذهن با تمام توانایی و قدرت جذب اطلاعات علمی، در حوزه درس مورد نظر، فعال باشد.

 

5. برقراری ارتباط منطقی و معنادار بین بخش های مختلف درس مورد نظر، به گونه ای که «اصل پیوستگی» به عنوان یکی از اصول مهم یادگیری، حفظ شود. اگر مطالب درسی را به صورتی مرتبط با یکدیگر در نظر بگیرد و تأثیر حذف یا اضافة مطلبی را در آنها بررسی کنید، یادگیری پایدار و پابرجایی را احراز کرده اید.

 

6. بهره گیری از تلقین مثبت؛ اگر تحت تأثیر افکار منفی قرار می گیرید و در مقطعی از دوران تحصیل، تصور می کنید که فردی ناموفق و بیهوده هستید، عملاً رفتار و کردار شما متأثر از چنین وضعی خواهد شد و نتیجة مطلوبی به بار نخواهد آمد؛ امّا با تلقین جنبه های مثبت و سازنده، به افکار امیدبخش و متعالی دست خواهید یافت و تداوم چنین افکار و حالاتی، در نتیجة کارتان، چشمگیر خواهد بود.

 

7. توکل به خدای متعال را در هیچ لحظه ای از دست ندهید؛ بلکه در مواقع حساس و دشواری که برایتان پیش می آید، بیشتر از همیشه، به نیروی ایمان به خدا، تکیه کنید و او را در همه حال، ناظر بر خود و پشتیبان واقعی تان بدانید که در چنین صورتی، به یاری حق، موفقیت در انتظار شما خواهد بود.

 

 

8. راهکار اساسی در تحصیل موفق، کسب انگیزه و تقویت نشاط و شادابی درسی است. بنابراین برای افزایش سطح انگیزه، راهکارهای زیر را عملی سازید:

 

الف) فهرستی از توانمندی های خود تهیه کرده، روزی دو یا سه بار با صدای بلند آن را بخوانید؛ مثلا بگویید: من شخص با استعدادی هستم و من… هستم.

 

ب) فهرستی از فواید مادی, معنوی و موقعیتی درس خواندن و کسب موفقیت تحصیلی خود را تهیه کرده، آن را هر روز مرور کنید و هر روز نیم ساعت بر روی یکی از آن فایده ها، فکر کنید و 10 سطر دربارة آن بنویسید و این عمل را برای

 

همه فایده ها انجام دهید و بعد هر کدام را که برای شما خوشایندتر بود، گاهی اوقات مطالعه کرده، به آن بیفزایید.

 

ج) فهرستی از پیامدهای منفی درس نخواندن, مانند اخراج از دانشگاه، مشروط شدن و… را تهیه و با تأمل در مورد آنها، این پیامدهای منفی را برای خود، جدی, بزرگ و معضل آفرین معرفی کنید.

 

9. یکی دیگر از عوامل، شیوه درس خواندن است؛ پس خوب است در روش تحصیل خود تجدید نظر کنید و با مطالعة بیشتر، به یک شیوة علمی و کارآمد برسید. در این باره، توجه شما را به چند توصیة مهم دربارة شیوة تحصیل جلب می کنیم:

 

الف) سعی کنید برای حفظ و جلب انگیزة لازم, به اتفاق یکی از دوستان خود مطالعه کنید و یا با او مباحثه کنید.

مشاوره درس خواندن

 

ب) دانشجوی گرامی! شکل درس خواندن، بر اساس مادة درسی, مقطع تحصیلی, زمان و فرصت تحصیلی و توانمندی های فراگیر و موقعیت فراگیر، تفاوت می کند.

 

بی تردید، شکل تحصیل در دبستان با شکل تحصیل در دانشگاه، یکسان نیست و شما نمی توانید همان گونه که در دبیرستان درس می خواندید، در دانشگاه نیز به همان شیوه موفق باشید و یا شکل ارائة درس ریاضی و یاد گرفتن آن با درس فارسی، متفاوت است و بر همین اساس، در درس های دانشگاه، بیشتر حجم کار بر دوش فراگیر است و استاد تنها به ارائة مطالبی که دانشجو با تلاش فردی به آنها نمی رسد، می پردازد. از این رو، دانشجو باید به گونه ای به درس توجه کند که مطالب سهل را خود فراگیر بگیرد و مطالب دشوار را به کمک استاد بیاموزد. از این رو، توصیه می شود به امور زیر توجه کنید: 1. قبل از شرکت در کلاس درس، پیش مطالعه (مطالعه قبلی) داشته باشید.

 

2. با بر شمردن ثمرات و فواید درس و مجموعه درس ها و اجرای دقیق موارد قبلی، سطح انگیزة خود را افزایش دهید.

 

3. به هنگام پیش مطالعه، برخی نکات مهم درس را یادداشت کنید.

 

4. رأس ساعت مقرر، در کلاس درس حاضر شوید و بدانید که تأخیر و غیبت (هر چند مجاز)، آفت تحصیل مفید است.

 

5. در کلاس درس، به سخنان استاد و ارائة او به صورت دقیق گوش دهید و با تمرین، میزان تمرکز حواس خود را بالا ببرید و برای این کار، از 5 دقیقه شروع و لحظه به لحظه، آن را زیادتر کنید.

 

6. مطالب دشوار درس را یادداشت کنید.

 

7. اگر بین مطالبی که در پیش مطالعه یاد گرفتید و آن چه استاد می گوید، ناسازگاری وجود داشت، سؤال کنید و هر جا که ابهام داشتید، سؤال کنید.

 

8. از استاد درخواست کنید که کتاب های دیگری را غیر از متن درسی، به شما معرفی کند. این کتاب ها باید یکی در سطح برتر از متن درسی و یکی در سطحی پایین تر از متن درسی باشد؛ تا اگر مطلب را متوجه نشدید، به کتاب ساده تر مراجعه کنید و اگر مطالب درس را متوجه شدید، برای گسترش و تعمیق آموخته ها، به مطالعة آن بپردازید.

 

9. بعد از فرا گرفتن درس، مدتی بر روی آن و مطالب آموخته شدة قبلی، فکر کنید؛ یعنی فضایی مناسب و آرام برگزیده و حدود 30 تا 60 دقیقه به میزان ضرورت بر روی مطلب آموخته شده بیندیشید.

 

10. بعد از یادگیری و تفکر، مطالب را به زبان خود در دفتر اصلی درس یادداشت کنید. اگر به صورت مستمر و منظم، تمام مطالب را این گونه بررسی و یادداشت کنید، در پایان ترم، جزوة شما خود یک کتاب مفید خواهد بود. همچنین به نکات زیر در مورد شیوة مطالعه دقت کنید: 1. از مطالعة شتاب زده پرهیز کنید.

 

2. کتاب یا بخش مورد نظر از کتاب را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید و هر قسمتی را مطالعه کرده، بفهمید و بعد به سراغ قسمت بعدی بروید.

 

3. فضا و مکان مطالعه را برای خود مکانی جذاب و نشاط آفرین بسازید، حتی با تغییر محیط و به کارگیری وسایل نشاط آور.

 

4. نور کافی, حرارت متناسب, وضعیت نشستن و فضای مناسب برای درس و نیز به کارگیری ابزار کمک آموزشی خوب، در تحصیل و مطالعه بسیار مؤثر می باشند.

 

5. ورزش صبحگاهی را فراموش نکنید و در روز، سه تا چهار نوبت و در هر نوبت، 5 تا 6 بار، تنفس عمیق را فراموش نکنید.

 

6. متن درسی و مورد مطالعه را هماهنگ و هم سطح با فهم خود برگزینید.

 

7. خود را به رعایت نظم در مطالعه عادت دهید؛ مانند شروع در ساعت معین و پایان در ساعت معین. همچنین مطالعه را قطع نکنید و از انحراف فکر و حواس پرهیز کنید.

چند تذکر:

 

1. تحول جدید و ترک سابقه و روش قبلی به سرعت و سهولت انجام نمی پذیرد؛ از این رو، صبر و حوصله و مقاومت، شرط موفقیت است.

 

2. نظارت بر اجرا و این که برنامة درسی خود را به دست خودتان ارزیابی کنید، لازمة پیشرفت است؛ زیرا نواقص را مرتفع و برنامه را پیش می برد. بنابراین، عملکرد تحصیلی خود را ارزیابی و نقاط ضعف آن را مرتفع سازید.

 

3. هرگاه در اجرای برنامة تحصیلی خود موفقیت داشتید، خود را تشویق کنید و پشتکار خود را افزایش دهید.

 

4. برای هر روز (هر 24 ساعت) خود برنامه داشته باشید و بر اساس آن حرکت کنید و شب، میزان هماهنگی خود را با برنامه، ارزیابی کنید.

 

نظم و برنامه ریزی در زندگی، برای استفادة مناسب از فرصت ها و رسیدن به اهداف است. برای منظم شدن، بایستی اهداف را در دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت، تنظیم کرد؛ سپس برنامه ای زمان بندی شده برای وصول به آن طراحی و اجرا کرد. بدون تعیین اهداف، برنامه ریزی، غیرممکن و بدون برنامه ریزی، نظم نامیسر است.

 

اشخاص منظم، حتی برای کوچک ترین کارهای زندگی خود دارای برنامه هستند؛ مانند چگونه خوابیدن، چگونه لباس پوشیدن، چگونه نماز خواندن، چگونه ناخن گرفتن و چگونه موها را شانه کردن.

 

موفقیت در هر کاری، مرهون سه امر است؛ شناخت هدف، برنامه ریزی، همت و تلاش. با توکل بر خداوند و اجرای این سه رکن، به یقین، به هدف خواهید رسید.

 

اکنون شما باید امور زیر را رعایت کنید:

 

1. عزم و همت خود را محکم کنید.

 

2. با مشورت با افراد خبره نحوه درس خواندن خود را اصلاح کنید و برای اوقات شبانه روز خود برنامه ریزی کنید. ساعات ابتدایی صبح را نخوابید و سعی کنید در آن ساعات، درس بخوانید و برای خود هم مباحثه انتخاب کنید و تمامی درس ها را بدون استثنا، با او بحث و گفت وگو کنید.

 

3. برای پای بند بودن و عمل کردن به برنامه های طراحی شدة خود، از یک برنامة تنبیه و پاداش کمک بگیرید و در پایان هر روز یا هر هفته، به میزان موفقیت ها و عملی کردن برنامه های طراحی شده، خود را تشویق کنید و به میزان تنبلی ها و عمل نکردن به آن برنامه، خود را تنبیه کنید.

منبع:پایگاه حوزه

والدین نگران بخوانند

شوره سر کلافت کرده؟ درمان بدون عارضه

تقویت هوش کودکان با بازی/آموزش به والدین

پیج اینستاگرامتو پر فروش کن

گل فروشی ارزان در تهران

درمان افسردگی یک بار برای همیشه

شارژ دلاری اکانت اپل آیدی

با فضای مجازی کسب و کارت رو نجات بده!

چگونه در فضای مجازی فروش داشته باشم؟

دسترسی به پزشک متخصص درهر زمان ومکان

درانتخاب همسرآینده‌تان دچارتردید شده‌اید؟

بازگشت به زندگی بعد از یک بحران سخت روحی

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

سفارش دیزاین خاص و فوق حرفه ای گل طبیعی

پرسودترین راه کسب و کار در این کساد بازار

Makan Inc.‎| All Rights Reserved – © 2013 – 2020

بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان از همان دوران ابتدایی به دنبال روش های درس خواندن صحیح بوده‌اند. از شیوه‌هایی مانند حفظ کردن گرفته تا حبس کردن خود در یک اتاق ولی ما در اینجا شیوه‌های موثری برای مطالعه را آورده ایم.

بدیهی است که درس خواندن با بعضی از شیوه‌هایی که اکنون بین دانش‌آموزان رایج است، بجز وقت تلف کردن، ثمره دیگری ندارد. آنها باید بدانند درس خواندن هنری است که ظرافت‌های خاص خود را دارد، در صورتی که این ظرافت‌ها به کار گرفته شود، موفقیت حتمی است.

از همین رو سعی کرده ایم تا در متن زیر روشهای صحیح مطالعه و اصول آن را مرور کنیم.

روش درس خواندن بدون نوشتن: همانطور كه اشاره شد روش نادرست مطالعه است . مطالعه فرآيندي فعال و پويا است و براي نيل به اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد . بايد با چشمان خود مطالب را خواند ، بايد در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را يادداشت كرد تا هم با مطلب مورد مطالعه درگير شده و حضوري فعال و همه جانبه در يادگيري داشت و هم در هنگام مورد نياز ، خصوصا قبل از امتحان ، بتوان از روي نوشته ها مرور كرد و خيلي سريع مطالب مهم را مجددا به خاطر سپرد.

مشاوره درس خواندن

مطالعه و انجام تکالیف گروهی: هیچ وقت قدرت همکلاسان و هم گروه های خود را دستکم نگیرید. به ویژه وقتی که بر روی یک مسئله دشوار کار می‌کنید. تقسیم مسوولیت یکی از راه‌های موثر جهت فائق آمدن بر مشکلات و کاهش حجم کاری و درسی می‌باشد و به شما اطمینان می‌دهد که درس را بهتر بفهمید. این فعالیت گروهی ممکن است حتی منجر به پیدا کردن یک دوست جدید شود.

حاشيه نويسی: اين روش نسبت به دو روش قبلي بهتر است ولی باز هم روشی مناسب براي درك عميق مطالب و خواندن كتب درسی نيست ولی ميتواند شما را در یادگیری مطالبی كه از اهميت چنداني برخوردار نيستند کمک کند.

استفاده از کارت‌های فلش: بعضی وقت‌ها بهترین شیوه، همان شیوه‌ای است که همیشه از آن استفاده می‌شود. درست است که کارت‌های فلش قدیمی هستند اما هنوز وسایل خوب و قابل اتکایی هستند. نوشتن نکته‌ها، تعاریف و توضیحات بیش از یک بار، به نقش بستن اطلاعات در حافظه کمک می‌کند.خلاقيت و طرح شبكه ای مغز: اين روش بهترين شيوه براي يادگيری ، خصوصا فراگيری مطالب درسی است . در اين روش ، شما مطالب را ميخوانيد ؛ پس از درك حقيقی آنها نكات مهم را به زبان خودتان (و نه بصورت جملات كتابی) و بصورت كليدی يادداشت ميكنيد و سپس كلمات كليدی را بر روی طرح شبكه ای مغز می نويسيد (در واقع نوشته های خود را به بهترين شكل ممكن سازماندهی ميكنيد و نكات اصلی و فرعی را مشخص ميكنيد) تا در دفعات بعد به جای دوباره خوانی كتاب ، فقط به طرح شبكه ای توليد شده مراجعه كرده و با ديدن كلمات كليدی نوشته شده بر روی طرح شبكه ای مغز ، آنها را خيلي سريع مرور كنيد. اين روش ، درصد موفقيت تحصيلی شما را تا حدود بسيار زيادی افزايش ميدهد و درس خواندن را بسيار آسان ميكند و بازده مطالب را افزايش ميدهد.

واقعا که عالی بود

بنظر من هر کسی بتونه یه راه درست برای مطالعه پیدا کنه ،آدم موفقیه ولی بااین حال اراده ی فرد خیلی مهمه.

نلبا…روش باحالیه×

مطلب نسبتا مفیدی بود امیدوارم به درد بیشتر دانش اموزان بخوره ظمن اینکه ازتون خواهش می کنم هر چند وقت یک بار بروزش کنید.ممنون

این حقیقت داره که خیلی از آدما تنبلی میکنن ولی درس خوندن به همون راحتی که دیده میشه نیست باید بتونی روش مناسب خودت رو پیدا کنی.
امیدوارم همه موفق باشن🙂

عالی بود🌹

ممنون بابت راهنماییتون

من بنظرم مشکل محصل ها این نیست مشکل همه تنبلی و فرار از درسه هرکی باشه استراحت رو به ۲ ساعت حفظ کردن ترجیح میده…
اگه شما تنبلی نکنی و مطلبی رو جا نندازی و جزوه کامل داشته باشی و قشنگ و درست و تو موقعیت خوب بخونی مطمعن باش ۲۰ میشی

واقعا عالی بود ولی لطفاً زود زود برورش کنین 🙂

سلام این روش خیلی به من کمک کرد الانم دارم تو سایت تی ال پی اس اموزش زبان رو میبینم . ممنون

عالی بود

خوب نبود این چیز ها مشکل محصل ها نیست مشکل دانشجو ها هم نیست مشکل تنبلی و بی حوصله گی اون فردی است که این کار ها رو انجام نمیده است باید روش هایی رو بگی که محصل ها دارند و این خوب نیست
اگه جزوه ات رو کامل می نوشتی بهتر بود ولی امتیاز من به شما از یک تا 10
3 است چون جزوه کامل نبود 3 امتیاز کم شد و این جزوه ماله هیچ محصلی نیست پس 4 امتیاز ولی این اشکال گیری نیست فقط نکاتی بود که باید رعایت می کردی

عالی و تاثیر گذار بود

به نظر من خوردن کشمش در مدرسه باعث سردی هوا میشود.

خخخ… اینو راس میگی

عالیه واقعا

نظریه عالی

یک هدف رادرس گرفته نمیتوانم البده درمرور درس خواندن

نظرم اینه ک شما معرفی کردین مارو
وله من نمیتونم یه برنامه ریزی داشته باشم تا بتونم خوب درس بخوانم و خوب یاد بیگیرم

به نظر من بسیار خوب بود ولی چیزی که گفته نشده داشتب برنامه ریزی درست است

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند

همین چند سال پیش ما خودمون دانش آموز بودیم و هدفمون رسیدن به رتبه خوب و عالی بود و الان در بهترین رشته و دانشگاه های ایران تحصیل میکنیم…. ادامه

مشاوره کنکور

برنامه ریزی برای کنکور 1400 

روش مطالعه

آزمون آزمایشی

انگیزشی

فایل صوتی

اگر سوالی دارید با در ارتباط باشید از طریق: irmohasel@gmail.com

تمامی حقوق سایت برای موسسه محصل ایرانی محفوظ است©

مشاوره درس خواندن

همکاری      قوانین و مقرارات      تبلیغات

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.

مطالعه بخش مهمی از موفقیت تحصیلی است اما بسیاری از افراد به دنبال مشاوره تحصیلی کنکور می روند.

اما گاهی اوقات سخت است که وقت کافی برای مطالعه پیدا کنید.

به خصوص خواندن درس هایی که نیاز به مرور بیشتر دارند.

یک برنامه درسی مناسب می تواند ضامن موفقیت باشد، حتی اگر بسیاری از آنچه ما فکر می کنیم دشوار باشد.

مشاوره درس خواندن

نه تنها باید اولویت دروس را برنامه ریزی کنید، بلکه باید به طرز صریح عمل کنید که شما مسئولیت های دیگر خود را نسبت به خانواده و دوستان خود نادیده نگیرید.

و نیازی نیست که سرگرمی خود را به همین ترتیب ترک کنید.

در نهایت، با اندکی تفکر و کمی فعالیت بیشتر، شما برای انجام یک برنامه درسی مناسب و دستیابی به اهداف آموزشی خود دچار مشکل نخواهید شد.

همراه با این مقاله گام به گام به نحوه برنامه ریزی و یادگیری با انرژی و زمان مناسب برای دستیابی به تمام اهداف مطالعه خود بپردازید.

چگونه برنامه ریزی یک دوره؛ راهنمایی برای خواندن بهتر

مشاوره های تحصیلی رایگان در سایت ما در این زمینه می توانند مفید و موثر باشند.

منبع :

بله. مرکز مشاورانه این امکان را به صورت رایگان برای شما فراهم کرده است.

ما در این مقاله به شما کمک می کنیم که قدم به قدم یک برنامه ریزی منسجم انجام دهید.

سلام
وقتی داخل کلاس میشم اصلن تمرکز ندارم همیشه سرم گیچ است وقتی معلم درس می ده اصلن نمی فهمم لطفا کمکم کنید.

سلام به شما
فروزان جان شما چند سالتونه؟ و چه مدت هست که چنین نشانه هایی دارید؟
از نظر وضعیت روحی چطور هستید؟
آیا اخیرا اتفاقی پیش نیومده که باعث ایجاد خلق منفی در شما بشه؟

سلام میشه جواب منم بدین🙏🏻

شما سوالتان را در لینک دیگری ارسال کرده اید سلام به شما دوست عزیز دقت کنید که خیالپردازی یکی از ویژگی های سن شما می باشد اما دقت کنید که اگر بخواهید ریز اتفاقات را خیالپردازی کنید و همه چیز را تحت کنترل خود در رد آورید و بعد مسیر رسیدن به انها تلاش کنید ممکن است مدتها بجای صرف زمان برای موفقیت و رسیدن به اهدافتان وقت خود را به خیالپردازی اختصاص بدهید که در ان حرکتی وجود ندارد . این افکار نشان هایی از وسواس فکری را دارد و نیاز است که برای بررسی دقیق این افکار وسواسی… ادامه دیدگاه »

سلام خسته نباشید
من سال پیش کنکور دادم اما نرفتم دانشگاه
چون بچه کوچیک دارم
اما امسال میخام برم دانشگاه و بین رشته روانشناسی و مشاوره ک ب هر دو علاقمند هستم گیر کردم میخام بدونم موقیت کدوم بهتره
بازار کار کدوم بهترع و با توجه ب شرایطم ک بچه کوچیچ دارم و امکان درس خوندم زیادی ندارم مثل سابق بهتره توی کدوم تحصیل کنم خاهشا کمکم کنید ک بد جور. درگیر شدم

سلام به شما
عزیزم رشته ی مشاوره با وجود آسان تر بودن پذیرش در آن بازار کار خوبی دارد ولی ملاک موفقیت در هر دوی آنها پشتکار و علاقه ی شماس و قطعا هم‌ رشته ی مشاوره و هم روانشناسی نیازمند مطالعه ی بالایی است، با این حال انتخاب رشته ی مشاوره برای شما انتخابی هوشمندانه تر خواهد بود.

سلام من ١٧ سالمه و سال دهمم هنرستان بودم بعد اون تغییر رشته دادم به تجربی و دوباره از دهم شروع کردم و یک سال از همسنیا و همکلاسیام عقب افتادم علاقه شدیدی به درس دارم یعنی به خودی خودم هیچ مشکلی با درس ندارم و با عشق میخونم ولی بخاطر مدارسی که تو دوران راهنماییم میرفتم پایه ضعیفی دارم و هیچ چیز از بچه های درسخون و به قول ما خرخون حالیم نمیشد همیشه خودمو با خودم یا با جو کلاس بدتر از خودم مقایسه کردم و چون فک میکردم همه تو یه سطح درس میخونن و تازه امسال… ادامه دیدگاه »

سلام به شما عزیزم اینکه مسئول مدرسه با وجود معدل بالای شما چنین حرفی به شما زدن تعجب برانگیز هستش ولی دقت کنید که برای اینکه بتونید در جهت اهداف مهم و سخت زندگیتون گام بردارید نیاز به دید واقع گرایانه دارید. خب اینکه شما در میان افراد ضعیفی بودین و در بین اونها عملکرد قوی داشتید نمی تونه به این معنا باشه که شما از نظر درسی سطح بالایی دارید همونطور که خودتون به این موضوع اشاره کردین که بعد از ثبت نام در یک مدرسه ی سطح بالاتر به این موضوع پی بردین که افراد بسیار تلاش گری… ادامه دیدگاه »

سلام خسته نباشین
من بیست سالمه و مشغول ب کارم ولی دوست دارم ادامه تحصیلم بدم منتهی ساعت کاریم مناسب نیست هیچ اصلاعاتی ام ندارم که راهی هست یا ن میشه راهنماییم کنین

سلام به شما زهرا جان
بهتر است در این مسیر به مدرسه بزرگاسلان مراجعه کنید تا شرایط شما مد نظر گرفته شود و اگر امکانی برای این موضوع وجود دارد در مورد آن به شما اطلاعات لازم داده شود.

بیشتر وقتا بعد از برنامه ریزی حتی دیگه کل روز رو درس نمیخونم چون شفاف تره برام که چقدر کار باقی مونده و به طور منطقی تا زمان کنکور نمیشه کاری کرد.
شفافیت منو میترسونه جوری که کلا بی خیال میشم و اون روزم رو فقط به کتاب خیره میشم😔😕

سلام .من امسال کنکور دارم(۹۹)، کمتر از یک ماه فرصت دارم و کلی کار باقی مونده دارم.حقیقتا برنامه ریزی که میکنم خیییلی استرس میگرم،چون میبینم که نمیتونم به همه کارام برسم و درسا رو خیلی تند تند و بی کیفیت میخونم.حیلی استرس گرفتم چون تا الان اصلا درس و حسابی درس نخوندم ولی الان با تمام وجودم دلم میخواد داروسازی قبول بشم اما همش غصه میخورم که چرا درست درس نخوندم.چارچوب برنامه ریزی بیشتر به من استرس میده و بدون برنامه ریزی هم که آدم سردرگمه چی کار کنه. هیچ وقت نتونستم یه برنامه بنویسم که انجام بشه و درواقع… ادامه دیدگاه »

سلام به شما آوا جان قابل درک می باشد که روبرو شدن با تایم های آخر می تواند برای شما با اضطراب بیشتری همراه شود و عموما این روند برای همه افراد وجود دارد و در شرایطی که فرد از عملکرد اصلی خود نیز تا این زمان استفاده درست نکرده باشد این اضطراب ها می تواند شدت بیشتری به خود بگیرد اما عزیزم دقت داشته باشد که بهتر است بجای تمرکز بر اینکه آینده چه اتفاقی رخ می دهد سعی کنی در این مدت زمان با یک مشاور تحصیلی صحبت کنی و شرایط درسی شما در همه درس ها مورد… ادامه دیدگاه »

سلام خسته نباشید من کنکوری ۹۹ هستم . کمتر از یک ماه تا کنکور مونده و من آماده نیستم ۲ هفته هست که درس نخوندم دچار بی هدفی و سردرگمی شدم اصلا انگیزه درس ندارم نمیدونم باید چه کار کنم ؟! هیچ امیدی به آینده ندارم و اصلا نمیتونم به آیندم فکر کنم و احساس میکنم دچار افسردگی شده ام .

سلام به شما
عزیزم به غیر از مدت دو هفته ای که مطالعه نداشتید روزهای دیگه مطالعتون چطور بود؟ آیا از کیفیت خوبی برخوردار بود یا اینکه به طور کل عقب هستین؟ سال چندمی که کنکور میدین؟

سلام . من سطح درسیم خوبه چند هفته است که تمرکزم کم شده نمی تونم حوصله کنم و درس بخونم و سال اولمه که کنکور میدم .

سلام مجدد عزیزم اگر که در روزهای قبل میزان مطالعتون مناسب بوده جای نگرانی نیست، دقت کنید که شما مدت طولانی هست که در حال آماده شدن برای کنکور هستید و در روزهای پایانی به دلیل فشار و استرسی که آدم متحمل میشه این حالت ها طبیعی هست. سعی کنید از سرزنش کردن خودتون خودداری کنید و به مدت یک یا دو روز بدون استرس و بدون هیچ برنامه ریزی درسی به خودتون استراحت بدین یا یک تفریح و کار لذت بخش رو برای خودتون تدارک ببینید تا حال روحیتون برگرده و بعد بتونید با انرژی به درس خوندن ادامه… ادامه دیدگاه »

مشاوره تحصیلی

سلام من پایه دهم تجربی هستم وسال دیگه به یازدهم می رم دوران تابستون یک آزمون آزمایشی شرکت کردم که برنامه خیلی فشرده ای داره در حالی که آزمون های دیگه برنامه خیلی بهتری دارند. من فقط فرصت می کنم که درس ها رو بخونم و فرصت تست زدن پیدا نمی کنم در حالی که می خواستم دوران تابستون رو خوب تست بزنم ولی وقتی به حجم بالای محدوده بندی آزمون نگاه می کنم انگیزم رو از دست می دم و جامعه آماری کم آزمونی که شرکت می کنم هم بی انگیزه ترم می کنه باید آزمون دیگری رو شرکت… ادامه دیدگاه »

سلام به شما بهار جان نگرانی شما قابل درک هست اما عزیزم دقت کن که برای موفقیت نیاز هست که شما در کنار داشتن برنامه خوب پشتکار نیز داشته باشید و اگر بخواهید مداوم برنامه و یا گروه آموزشی خود را تغییر بدهید امکان موفقیت شما کاهش می یابد و تمرکز شما از مسیر اصلی خارج می شود پس بهتر است سعی کنی با داشتن یک برنامه ریزی مناسب و همچنین یک مشاور تحصیلی در کتار خود برای رسیدن به هدف مورد نظرت تلاش کنی و در این مسیر اگر برنامه نیاز به تغییری داشت می توانی با مشاور تحصیلی… ادامه دیدگاه »

سلام من امسال به پایه ی دهم تجربی میروم میخوام درس ها رو پیش خوانی کنم روزی چند ساعت بهتره که درس بخونم و تا باز شدن مدرسه چند درس از کتاب ها رو بخونم خوبه؟؟و چطور میتونم یه برنامه ریزی عالی داشته باشم که بتونم درس ها رو بخونم ؟

سلام به شما
عزیزم اگر به منظور امادگی برای کنکور قصد پیش خوانی را دارید بهتر هستش که پیش خوانی نکیند و سعی کیند پایه ی دهمتون رو مرور کنید و تست های تمرینی بزنید تا در این پایه به اندازه ی کافی قوی بشید.
پیشخوانی بهتر هست که با شروع سال تحصیلی و یکروز قبل از تدریس دبیر انجام شود.
همینطور بسیار مهم است که برنامه ی سنگینی برای خودتون در نظر نگیرید و در تابستون روزانه ۴ الی ۶ ساعت مطالعه مفید است و بیشتر از آن توصیه نمیشه.

با عرض سلام و خسته نباشیدخدمت شما
من رشته تجربی هستم و ĵسال ۱۴۰۰کنکور دارم و حس میکنم خیلی از هم سن و سال های خودم عقب هستم و بیشترین مشکلم کند بودن هستش
برای انجام یک سوال یا تست آنقدری استرس و وسواس نشون میدم تا اینکه متوجه میشم خیلی از زمانم گذشته من نمی‌دونم چیکار کنم یا اصلا از کجا شروع کنم میشه لطفاً راهنمایی کنید؟

سلام به شما عزیزم این رو در نظر داشته باش که شما در حال شروع مطالعه ی جدی برای کنکور هستید واینکه در حال حاضر خودتون رو اذیت کنید و وسوساس بیش از حدی در مورد درس بکار ببرید باعث می شه که در ادامه ی مسیر زود احساس خستگی کنید و نتونید مسیر رو ادامه بدین. دقت کنید که اگر در تست زنی احساس ضعف می کنید فعلا از زدن تست های زمان دار خودداری کنید و تمرکز اصلیتون روی مطالعه ی دروس باشه و فقط بعد از اتمام دروس تست های تمرینی بزنید و در ابتدا اگر لازم… ادامه دیدگاه »

سلام خسته نباشید من یک خواهر دارم نهم هست میخواد بره دهم دینی رو تجدید آورده و بقیه نمره هاش ۱۰و۱۲و۱۴و… هست و معدلش هم ۱۴ /۶۹شده و به شدت به رشته تجربی علاقه داره هوش بسیار بالایی داره اما به قول خودش حس درس خوندن نداره، من بهش میگم که علوم و ریاضی رو دوباره تابستون امتحان بده نمرش رو بالا ببر. اون میخواد از طریق رشته فنی حرفه ای کنکور تجربی بده یعنی میخواد از راهی آسون به سخت‌ترین و بهترین رشته برسه و اینکه هر روز یه چیزی میگه به یه چیزی علاقه داره اصلا نمیدونه میخواد… ادامه دیدگاه »

سلام به شما دوست عزیز نگرانی و احساس مسئولیت شما قبل درکه عزیزم ولی این رو در نظر داشته باشید که در کنار کمک و راهنمایی های شما در نهایت این خواهرتون هست که باید تصمیم گیرنده باشه و اگر شما سعی کنید مدام راه درست رو به ایشون نشون بدین و قصد داشته باشید در هر لحظه ای جلوی شکست ایشون رو بگیرید میتونه باعث بشه ایشون هیچ زمانی قدرت تصمیم گیری نداشته باشن و نتونن مسئولیت اشتباهاتشون رو بپذیرن. درسته که انتخاب رشته و کنکور بسیار برای انسان سرنوشت سازه و میتونه مسیر زندگی انشان رو تغییر بده… ادامه دیدگاه »

مشاوره درس خواندن

سلام خسته نباشید من نیاز به مشاوره تحصیلی دارم چند تا سوال داشتم ازشون شما شماره ای چیزی دارین که تماس بگیرم یا پیام بدم از طریق واتساپ

سلام
درمسیر می توانید با متخصصین کانون مشاوران ایران، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
۰۲۱-۲۲۲۴۷۱۰۰

سلام و وقت بخیر.دختری۱۷ساله هستم چند ماهی میشه که ازدواج کردم و شدیدا به درس خوندن و یادگیری علاقمندم اوایل شوهرم زیاد مایل نبود درسمو ادامه بدم فقط اجازه داده بود که دیپلممو بگیرم ولی الان گفته میتونم برای کنکور و دانشگاه هم اقدام کنم و از این بابت خیلی خوشحالم حتی مادر شوهرم هم خیلی دوست دارن درسمو ادامه بدم همیشه تو مدرسه شاگرد ممتاز بودم و همیشه معدلم بیست بود ولی الان اصلا نمی تونم بین زندگیم و درس خوندنم تعادل برقرار کنم به گونه ای که مدتی هست که اصلا لای کتابامو باز نکردم و این موضوع… ادامه دیدگاه »

سلام به شما دوست عزیز این حالتهایی که در شما ایجاد شده طبیعی هستش و اصلا جای نگرانی نیست، شما در ابتدای زندگی هستید و اینکه با وجود علاقمندیتون نسبت به درس کمی نسبت به درس خوندن بی تفاوت بشید خیلی دور از ذهن نیست، پس در ابتدای کار و برای بهبود حالتون نیاز هست که شرایطتون رو در نظر بگیرید و از سرزنش کردن خودتون خودداری کنید. نکته ی مهمی که وجود داره اینکه خیلی به خودتون سخت نگیرید و توقع زیادی از خودتون نداشته باشید. به هرحال شما در حال حاضر متاهل هستید و جدا از درس زندگی… ادامه دیدگاه »

سلام مجدد.خیلی ممنون بابت راهنماییتون.واقعا در برنامه ریزی درسی برای خودم مشکل دارم و نمی تونم یه برنامه ریزی درست داشته باشم از طرفیم خیلی خجالتی هستم و تلفنی نمی تونم خیلی راحت حرف بزنم میخواستم بدونم میتونید در همین سایت کمکم کنید بتونم یه برنامه ریزی درست برای خودم داشته باشم..

شما برای کنکور سال ۱۴۰۰ میخواین آماده بشین؟ رشته ی تحصیلیتون چیه؟ از نظر خودتون پایه ی قوی دارید یا خیر؟ بیشتر در چه درس هایی احساس قوت می کنید و در چه درس هایی احساس ضعف می کنید؟ در حال حاضر و برای شروع میزان توانمندی و زمان خودتون رو برای درس خودندن چقدر می دونید؟

با عرض سلام و خسته نباشید.خیر من برای کنکور ۱۴۰۱می خوام آمادە بشم بە خاطر ازدواجم یه سال عقب افتادم رشته ی تحصیلیم تجربی هستش تقریبا در همه ی درس هام احساس قوت میکنم بجز ادبیات که اونم به خاطر دبیرمون بود که اصلا به دستور زبان فارسی اهمیت نمیداد خودمون. مشکل اصلیم تست زدن و اعتماد به نفس پایینم هستش اگر بخوام زمان به اندازه کافی دارم.

هدف شما قبولی در چه رشته ای هست؟ خودتون فکر می کنید با وجود وضعیت خوب درسیتون علت عدم اعتماد بنفستون چیه؟ با کتاب های کمک آموزشی می تونید ارتباط برقرار کنید؟ تابحال اقدام به تست زنی کردین؟؟

قبل از ازدواج هدفم پزشکی بود ولی الان بیشتر به پرستاری یا دبیری فکر می کنم راستش دلیل اصلیشو نمی دونم همیشه اعتماد به نفسم پایین بوده با کتاب های درسی زیاد کار میکنم البته قسمت های درسنامه و پرسش های تشریحی ولی زیاد تست کار نکردم توی آزمون های پیشرفته تحصیلی که هرساله طی سه مرحله برگزار میشد احساس کردم هنگام تست زنی زمان کم میارم و حتی قسمت های زیاری رو فرصت نمی کنم نیگا کنم چه برسه جواب بدم.

خب عزیزم شما تا کنکور ۱۴۰۱ زمان زیادی داری اصلا این حجم از نگرانی توجیحی نداره. بهتر هست که برای شروع برنامه ی بسیار سبکی رو برای خودت تنظیم کنی میتونی از روزی ۳تا ۴ ساعت مفید شروع کنی. سعی کنید از ساعتی که همسرتون بیدار میشن و برای رفتن به سرکار آماده میشن شمام از همون تایم شروع کنید به در س خوندن. دقت کنید که موفقیت در کنکور به زمانبندی و نظم نیاز داره. اگر در برنامه ریزی روزانتون نظم داشته باشید هیچوقت خسته و آشفته نمی شید. اخر هفته های خودتون رو هیچ برنامه ی درسی نزارید… ادامه دیدگاه »

خیلی ممنون بابت راهنمایی های مفیدتون ولی من هنوز پایه های یازدهم و دوازدهم رو پاس نکردم بعد از پایه دهم ازدواج کردم و یک سال از درسام عقب افتادم و الان دوباره می خوام برای یازدهم ثبت نام کنم
باز هم ممنون موفق و پیروز باشید.

خب عزیزم اگر هنوز پایه هاتون رو به طور کامل پاس نکردبد به جای کتاب های جامع میتونید فقط مباحث مربوط به پایه ی خودتون رو بخونید و بعد از اون تست های مربوط به اون مبحث رو بزنید و به مرور تمرین کنید تا قوی تر بشید.
و همچنین از راهکارهای دیگه خدمتتون توضیح داده شد استفاده کنید.
موفق باشید

خیلی ایده ی خوبی بود مرسی

سایت “مشاورانه” به صورت 24 ساعته در زمینه های مشاوره روانشناسی خانواده تلفنی و حضوری در خدمت شماست ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ برترین روانشناسان ایران در کنار شما هستند

انجمن روانشناسی آمریکا

کانون مشاوران ایران

انجمن روانشناسی ایران

Medical news


اینجا Downloads-icon

فیلم های درس مورد نظر را مشاهده کنید:ادبیاتعربیدینیزبانریاضیزیستفیزیکشیمی ورود به فروشگاه اینترنتی دی وی دی کنکوردریافت مشاوره درسی و برنامه ریزی کنکور


مشاوران 100
انگیزشی
۱۱ نظرها

از شوماخر پرسیدن شما چطور ۷ دوره قهرمان مسابقات اتوموبیل رانی شدی؟ گفت وقتی بقیه ترمز میکردن من گاز میزدم. خیلی راحت وقتی بقیه ترمز کردن خسته ان کم اوردن درس نمیخونن شما گاز بزن درس بخون تا قهرمان بشی.

باید زحمت بکشید. مصاحبه هایی که با رتبه های تک رقمی میشه بعضیشون میگن ما الزما خیلی هم با استعداد نبودیم ولی اهل تلاش زیاد بودیم. واقعا اینقد نابغه نیستن بلکه خیلی تلاش میکنن.

بهتره یک برگه یا دفترچه داشته باشیم و داخل بنویسیم که اگه درس بخونم و تلاش کنم چه چیزهایی گیرم میاد؟ هر وقت نکته جدیدی به ذهنمون رسید داخل این برگه یا دفترچه یادداشت کنیم یا حتی داخل گوشی، مثلا اینکه اگه درس بخونم و رشته مورد نظرم قبول بشم درآمد بیشتری در آینده میتونم داشته باشم، ازدواج بهتری میکنم، شان و موقعیت اجتماعی بهتری توی جامعه و اطرافیانم دارن، میتونم به مردم کشورم خدمت کنم، میتونم پیش زمینه ای برای ادامه تحصیلم در خارج از کشور داشته باشم، و… هر وقت انگیزمون کم شد باید نگاهی به این موارد بندازیم. این خودش به ما انگیزه میده و محرک میشه. یه لحظه تصور کنید اگه الان کمی به خودتون سختی بدید به این چیزای خوب میرسید.

مشاوره درس خواندن

ارتباط با افرادی که منفی باف هستن رو به حداقل برسونید. حداقل وقتی که میخواید دوباره انگیزه بگیرید از اینجور آدمها تا حد امکان دوری کنید.

بیشتر با افرادی ارتباط داشته باشید که شما رو تشویق میکنن و بهتون انرژی مثبت میدن. به جمله معروف هست که میگه «شما تبدیل به میانگین ۵ نفری خواهید شد که بیشتر از همه با آن ها ارتباط دارید». با افراد مثبتی که دوست دارید مثل اونها باشید و بهتون انگیزه میدن بیشتر ارتباط داشته باشید.

خوندن، گوش دادن و یا دیدن مطالب یا عکس و کلیپ هایی که بهتون انگیزه میده رو حتما تو برنامه زندگیتون داشته باشیت. مثلا اگه میخواید رشته پزشکی قبول بشید خوبه که گاهی اوقات مستند های کوتاه زیر یک ساعت که از زندگی پزشکان موفق متخصص و فوق تخصص تهیه شده رو ببینید که نمونه هاش توی اینترنت زیاده. دیدن موفقیت ها و پیشرفت های آدم های موفق در رشته تحصیلی که شما قراره در آینده برید بهتون انگیزه مضاعف میده که شما هم اگه از الان تلاش کنید و همت داشته باشید میتونید مثل این افراد موفق باشید. به عنوان مثال گفتم پزشکی، برای هر رشته ای افراد موفق زیادی هستند چه داخل کشور و چه ایرانی هایی که خارج کشور هستن.

فایل های صوتی یا تصویری انگیزشی مخصوصا اونهایی که مربوط به کنکور هستند رو وقتی که انگیزتون کم شده حتما ببینیت یا بشنویت. سمینار موفقیت (انسان موفق) دکتر شاهین فرهنگ (دکترای روانشناسی) هم تکنیک هایی رو میگه که نه فقط برای کنکور بلکه برای رسیدن به همه خواسته ها و اهداف زندگی واقعا مفید هست. این کلیپ ها تو اینترنت موجوده واسه دانلود. البته کلیپ ها و تکنیک هاش به درد کسی میخوره که در عمل واقعا اجراشون کنه.

گاهی باید چشماتون رو ببندید و آینده خودتون رو تصور کنید. با جزئیات هر بار که تصور میکنید جلوتر برید هر بار تصور جزئیات بیشتری از آینده خودتون رو ببینید و تصور کنید. به این میگن تکنیک تصویرسازی ذهنی در روانشناسی. به این فکر کنید که کنکور رو با موفقیت گذروندید رتبه ها اعلام شده و رتبه خوبی آوردید، خانواده و دوستان و اقوام همه بهتون تبریک میگن، بعد از اوایل مهر ماه رشته و دانشگاهی که میخواستید قبول شدید و باید برید دانشگاه کنار همکلاسی های جدید دانشگاه عالی، رشته مورد علاقه و هدفی که میخواستید بهش رسیدید. چقد لذت بخشه که آدم نتیجه تلاششو حالا ببینه. به این فکر کنید که بعد از کنکور خیلی ها از شما سوال میپرسن که چکار کردی؟ رتبت چند شد چی قبول شدی؟ شما هم با افتخار سرتو بالا میگیری و با لبخند رضایت بخش میگی فلان رشته خوب فلان رتبه خوب … و بعد از کنکور خیلی ها ممکنه شما رو الگوی درسی خودشون قرار بدن واسه موفقیت تو کنکور و اون وقت میتونید حس خوب کمک کردن به دیگران رو  بچشید. شیرینی تصور این لحظات خودش میتونه انگیزه ای باشه برای از جا بلند شدن و شروع با انگیزه بیشتر.

بیشتر به موفقیت های گذشته و مسیری که تا حالا طی کردید نگاه کنید نه به مسیری که پیش رو دارید. به خودتون بگید من این همه تلاش کردم تا حالا و به اینجا رسوندم این همه سال از ۶ سالگی دارم میرم مدرسه نباید از این به بعد کم کاری کنم. راه زیادی تا رسیدن به هدفم نمونده باید بلند بشم و راه رو ادامه بدم حیفه این همه تلاش کردم تا حالا از این به بعد ادامش ندم. تازه نزدیکه که نتیجه سال ها مدرسه رفتن و تلاشم رو ببینم این آخرین لحظات رسیدن به هدف باید تلاش رو بیشتر کنم.

یه پیشنهاد عملی: اگه می‌ خواهید درس بخونید ولی اراده ‌ی کافی برای اجرای تصمیم هاتون رو ندارید برنامه ‌ی خودتون رو بدید به مادر یا خواهر یا برادر یا پدرتون و از اونها بخواهید شما رو کنترل کنن. باید کسی باشه که دلسوز شما باشه و البته وقت شما رو در حین کنترل با صحبت کردن های بی فایده تلف نکنه و استرس و انرژی منفی هم به شما نده، یعنی شما رو نا امید نکنه.

یکی از قهرمانان دو المپیک که چند دوره مدال طلا گرفته بود میگفت من لحظاتی که تفنگ میخواست تیر رو شلیک کنه و دونده ها شروع کنیم به دویدن به سمت خط پایان، تمام زحمت ها و سختی هایی که کشیده بودم تا به اینجا برسم از جلو چشمم رد میشد. جوری درس بخونید به اندازه ای درس بخونید که روز قبل از کنکور و یا روزهای اخر نزدیک کنکور به خودتون نگید ای کاش چن روز یا چند ساعت بیشتر وقت داشتم.

اگه هنوزم فکر می کنید واسه از جا بلند شدن و مردونه جنگیدن برا کنکور دیر شده، اگه فکر می کنید رقیباتون همه خیلی وقته شروع کردن و شما خیلی عقب هستی، اگه فکر می کنید معدلتون پایین هست و فرصتی واسه جبرانش ندارید، یادتون بیارید که رتبه ۱ کنکور ۸۸ با معدل حدود ۱۱ و نیم که حتی دیپلمش هم ریاضی بود نه تجربی، از یک شهر کوچک منطقه ۳ غرب کشور درحالیکه تازه زمستان سال ۸۷ از خدمت سربازی برگشته بود و میخواست از این به بعد بره تو کار به پدرش کمک کنه به اصرار پدرش از همون زمستون ۸۷ یعنی تقریبا ۵ ماه مونده به کنکور سراسری ۸۸ شروع میکنه مردونه و با غیرت برا کنکور میشینه جنگی میخونه اونم توی یک اتاق ۲ در ۳ متری توی انباری (به خاطر دوری از سر و صدا چون خونشون پر جمعیت و شلوغ بوده) و رتبه ۱ کشوری کنکور تجربی میاره!!! شما هم میتونی مثل ایشون و حتی بهتر باشی. شمایی که شاید وقت بیشتری نسبت به اون داری اون فقط ۵ ماه وقت داشت، شما که شاید معدلت بالاتر از ۱۱ ونیم هست، شاید از یک شهر محروم منطقه ۳ هم نباشی و امکانات بیشتری هم داشته باشی، مطمئن باش میتونی بدرخشی. کافیه از ته دل بخوای و بلند بشی مردونه واسه آیندت بجنگی. جنگ با تنبلی و بی انگیزگی و درس نخوندن. باهاش بجنگ و مطمئن باش که پیروز میشی.

برای حفظ مداوم این روحیه حتما مطالب انگیزشی موجود در سایت مشاوران ۱۰۰ و همچنین کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام مشاوران ۱۰۰ رو دنبال کنید. ویدیوهای مفیدی از توصیه های رتبه های برتر در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام مشاوران ۱۰۰  منتشر شده.

 

همچنین ارتباط مداوم با یک مشاور تحصیلی با تجربه که ساعت مطالعه روزانه و برنامه هفتگی شما رو مرتبا چک کنه و پیگیر وضعیت و عملکرد شما باشه هم میتونه خیلی بهتون کمک کنه.در صورتی که نیاز به برنامه ریزی و مشاوره کنکور دارید با ما تماس بگیرید.

ورود به فروشگاه فیلم کنکور

برای ثبت نام مشاوره تحصیلی کنکور کلیک کنید
 

 روش اول: شما می توانید «نام و نام خانوادگی + پایه تحصیلی + مدت زمان مورد نظر خود را برای دریافت برنامه ریزی و مشاوره» مستقیما به شماره پیامک ۱۴ رقمی مخصوص هر مشاور که در جدول بالا در کنار تصویر چهره وی درج شده است ارسال نمایید. متن پیامک و شماره تلفن همراه شما بلافاصله توسط همان مشاور دریافت خواهد شد و ایشان با شماره موبایل خود به درخواست شما پاسخ خواهند داد. طی اولین تماس تلفنی مشاور با شما شرایط، روش کار و هزینه مشاوره و برنامه ریزی بلند مدت به شما اعلام می گردد.

روش دوم: علاوه بر این، می توانید از طریق تماس با شماره تلفن ۹۱۰۳۵۳۶۳-۰۲۱ درخواست مشاوره و برنامه ریزی بلند مدت خود را به مسئول ثبت نام اعلام کنید و در صورت تمایل نام مشاور مورد نظر خود را نیز ذکر کنید تا پس از هماهنگی، همان مشاور در اولین فرصت برای پاسخگویی به درخواستتان با شما تماس بگیرد.

روش سوم: علاوه بر دو روش فوق، جهت ارتباط با رتبه های برتر کنکور (اعضای گروه آموزشی مشاوران ۱۰۰) می توانید درخواست برنامه ریزی و مشاوره بلند مدت خود را به آیدی moshaverane100_Admin@ در تلگرام ارسال کنید و در صورت تمایل نام مشاور مد نظر خود را نیز ذکر کنید.

کانال بهترین فیلم های آموزشی کنکور:

ورود به کانال تلگرام فیلم ها

گفته های تان بسیار پر ارزش بود . خداوند اجرتان دهد،به امید پیروزی…

سلام یک کانال تلگرام انگیزه درس خواندن میشه معرفی کنید

سلام، آدرس کانال تلگرام:https://t.me/moshaverane100_com

نمیدونم چرا حس و حال درس خوندن ندارم میخوام بخونم چند روز میخونم دوباره بی انگیزه میشم سال بعد هم کنکور دارم ولی میگن ریاضی مثل قبل کنکورش سخت نیس دیگه

مشاوره درس خواندن

رشته های روزانه پرطرفدار در دانشگاه های دولتی تهران گروه ریاضی همیشه رقابت دارن و افراد با انگیزه و تلاشگر که رتبه خوبی میارن میتونن قبول بشن.

من عکس پروفسور سمیعی رو گذاشتم روی میز مطالعه ام هر وقت انگیزه ام واسه درس خوندن کم میشه بی حوصله میشم نگاش میکنم شارژ میشم منم باید روزی یک پزشک معروف بشم

هیچ چیز به نظرم اندازه اینکه جون انسان ها رو نجات بدی در اینده به یک کنکوری انگیزه نمیده واسه درس خوندن پزشکی بهترین راهه واسه این هدف

من کلا انگیزه درس خوندن واسه کنکور رو از دست دادم چون معدل نهاییم خیلییییی بد شد
به جز این مورد بازم کسی بوده با معدل ۱۲ رتبه خوب اورده باشه؟؟

بله کسانی بودن که حتی با این معدل پزشکی سه دانشگاه اول تهران روزانه قبول شدن مثل امیرحسین اجیرلو در کنکور ۹۴ با معدل حدود ۱۲ پزشکی دانشگاه ایران قبول شد

کلیپ های انگیزشی که واقعا تاثیر داره حداقل رو من داشته

رستگاری رحمانی و محمد احمدی هردوشون با دیپلم ریاضی رتبه ۱ کنکور تجربی شدن! نابغه هستن اینها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

وب‌ سایت

ورود به کانال تلگرام فیلم ها

.دریافت کد تخفیف با ارسال پیامک به 09909380945

@media (max-width:1008px) {
.noresp {
display: none !important
}
}
.form-control {
width: auto !important;
border-radius: 0px
}
.inner-contentbox {
margin-bottom: 15px !important
}
.alink img {
max-width: 100% !important;
width: auto !important;
height: auto !important
}
.alink h2 {
color: rgb(58, 109, 151);
font-size: 16px;
margin-bottom: 20px
}
.alink h3 {
font-size: 14px;
color: rgb(58, 109, 151);
margin-bottom: 20px
}
.alink p {
line-height: 27px
}
.alink a {
font-size: 15px
}
.shoar {
background: rgb(249, 249, 249) none repeat scroll 0% 0%;
text-align: center;
padding: 30px 10px;
font-weight: bold;
font-size: 23px;
margin-bottom: 20px;
line-height: 32px;
color: rgb(58, 109, 151);
margin-top: 20px
}
.end {
border: 1px solid rgb(220, 222, 181);
background-color: rgb(254, 255, 232);
padding: 10px;
margin: 10px 0px;
line-height: 1.5;
}
.slo {
font-size: 50px;
font-family: yekan;
margin-left: 20px;
}
.slo2 {
font-size: 50px;
font-family: yekan;
position: relative;
top: 33px;
margin-right: 20px;
}
.mytable tr td {
border: 1px solid #ccc;
}
.mytable tr:nth-child(even) {
background: #ED7D31;
color: white
}
.mytable tr:nth-child(even) td {
color: white !important
}
.mytable tr:nth-child(odd) {
background: #FFF
}
.mytable tr:first {
background:#EBFC87
}
.mytable li:nth-child(5n+3) {
font-weight: bold
}
address, blockquote, dd, dl, p, pre, q {
margin-bottom: 1px;
}
.mb-5 {
margin-bottom: 3px !important
}
h4 {
font-size: 14px !important;
font-weight: bold;
color: rgb(58, 109, 151);
}

برخي از والدين به‌طور مداوم به فرزندان خود مي‌گويند: «درس بخوانيد، مطالعه کنيد.» ولي هرگز نمي‌گويند: «چگونه مطالعه کنيد و روش‌هاي صحيح مطالعه چيست؟

مشاوره درس خواندن

آگاهي از روش‌هاي صحيح درس خواندن (ششم دبستان)

برخي از والدين به‌طور مداوم به فرزندان خود مي‌گويند: «درس بخوانيد، مطالعه کنيد.» ولي هرگز نمي‌گويند: «چگونه مطالعه کنيد و روش‌هاي صحيح مطالعه چيست؟»

بنابراين آگاهي از شيوه‌هاي صحيح مطالعه و يادگيري، مثل تند خواني، عبارت‌خواني، خواندن اجمالي، خواندن تجسّمي و … به خواننده کمک مي‌کند تا تمرکز حواسّ خود را هنگام مطالعه حفظ نمايد.

تند خواني

تند خواني باعث توجّه و تمرکز بيش‌تر و فهميدن مطالب و در نتيجه باعث يادگيري بهتر مي‌شود . فکر و ذهن ما قادر است هزاران کلمه را در دقيقه از خود عبور دهد، ولي اگر سرعت مطالعه‌ي ما پائين باشد، ذهن وقت اضافي مي‌آورد و ناچار به اين شاخه و آن شاخه مي‌پرد و در نتيجه، حواس‌پرتي ايجاد مي‌شود. امّا مطالعه‌ي سريع و يا تند خواني، فرصت جولان دادن به ذهن نمي‌دهد و سبب برقراري تمرکز حواس، هنگام مطالعه مي‌شود.

عبارت‌خواني

عبارت‌خواني يعني خواندن عبارات و جملات به جاي خواندن کلمات. عبارت‌خواني به نوع ديگري به تمرکز حواس کمک مي‌کند؛ از اين طريق خواننده بايد با سرعتي که نزديک به سرعت انديشيدن اوست، بخواند. اگر سرعت آن‌قدر کم باشد که ذهن از حالت فعّال بودن باز بماند، احساس دلزدگي ايجاد مي‌شود و چيزهاي ديگري ذهن فرد را مشغول مي‌کند و از روند مطالعه خارج مي‌شود . بنابراين اگر سرعت خواندن با سرعت انديشيدن هماهنگ باشد، باعث افزايش تمرکز حواس مي‌شود.

خواندن اجمالي

روش خواندن اجمالي، مبتني است بر يک نمونه‌گيري سريع از نکات اساسي و صرف‌نظر کردن از جزئيات؛ در اين روش خواننده مطالب را سازمان‌بندي مي‌کند، آن‌گاه هدف از مطالعه‌ي خود را مشخّص نموده و مقدار زمان مطالعه و ميزان دشواري کتاب را تخمين مي‌زند و سپس از طريق سؤال کردن، کنجکاوي، علاقه، دقّت و تمرکز حواسّ فرد، افزايش مي‌يابد.

خواندن تجسسي

منظور از روش تجسسي، طرح انواع سئوالات جزئي و کلّي و مطالعه‌ي عميق و اثر بخش در جهت دست يافتن به پاسخ اين سؤالات است. کسي که به دنبال چيزي مي‌گردد، به احتمال بيش‌تري آن چيز را پيدا مي‌کند؛ بنابراين اهدف خواندن تجسسي، افزايش دامنه‌ي تمرکز و درک عميق‌تر معاني است. به‌همين دليل خواندن تجسسي تمرکز حواس و علاقه‌ي فرد را افزايش مي‌دهد و به او کمک مي‌کند تا مطالب دشوار را تجزيه و تحليل نموده و آن‌ها را بهتر بفهمد. فهميدن مطالب، موجب تحکيم آن‌ها در حافظه مي‌شود. پس خواندن تجسسي، براي غلبه بر تنبلي، حالت کسلي و پرتي‌ حواس، از طريق تحريک حسّ کنجکاوي و شرکت فعّالّانه در مطالعه به‌کار مي‌رود.

روش خواندن درس ریاضی:

رياضيات شامل علائم، فرمول‌ها، روش‌هاي ويژه و کتاب‌هاي درسي‌اي است که سخت به نظر مي‌آيند و خيلي کلمات و اصطلاحات منحصربه‌فرد هستند. در نتيجه مهم است که از مهارت‌هاي مطالعه‌اي استفاده کنيد که اختصاصاً مناسب رياضيات باشد.

1- شما نمي‌توانيد رياضيات را فقط با خواندن و گوش دادن ياد بگيريد. قسمت زيادي از يادگيري رياضيات به تمرين کردن فعالانه بستگي دارد. اين بدان معني است که شما حتماً بايد همه‌ي تکاليف و وظايف محوله‌ي درسي خود در رياضيات را انجام دهيد. ياد گرفتن چگونگي استفاده از فرمول‌ها و روش‌ها، حياتي است.

2- رياضيات يک موضوع زنجيره‌اي است. چيزي که در يک روز معين درس داده مي‌شود بر اساس آموخته‌هاي روز قبل از آن است. همين که عقب افتاديد، دوباره رسيدن به درس سخت مي‌شود. آماده شدن براي امتحان، آن هم در دقايق آخر، به شما کمک نخواهد کرد. بايد در همه‌ي کلاس‌ها شرکت کنيد و پابه‌پاي معلم‌‌تان پيش برويد.

3- رياضيات مبحث سختي است که به طور فزاينده‌اي پيچيده مي‌شود. شايد لازم باشد که زمان مطالعه‌ی بيش‌تري براي رياضيات نسبت به ديگر مباحث اختصاص دهيد.

4- سعي نکنيد که روش خود را در رياضيات حفظ کنيد. فرمول‌ها و روش‌هاي بسيار زيادي در رياضيات وجود دارد. سعي کنيد که بر روش‌هاي کليدي مسلط شويد. اين کار ميزان اطلاعاتي را که بايد به خاطر بسپاريد کاهش خواهد داد.

5- وقتي روشي را براي حل يک مسئله ياد گرفتيد، دقيقاً همان روش براي ديگر مسائل هم در اغلب موارد مي‌تواند استفاده شود. وقتي با مسئله‌ي جديدي روبه‌رو مي‌شويد، سعي کنيد آموخته‌هاي قبلي خود را بر مسئله‌ی جديد اعمال کنيد.

6- فرهنگ لغات رياضي را ياد بگيريد. اغلب کلمه‌اي که در رياضي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، وقتي در مبحثي غير از رياضي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، معناي متفاوتي مي‌دهد. کلمات و اصطلاحات جديد رياضي و معناي رياضي آن‌ها را در قسمت‌هاي خاصي از دفتر خود وارد کنيد.

7- رياضيات مبحثي است که بسياري از دانش‌آموزان را مضطرب مي‌کند. داشتن اعتمادبه‌‌نفس مي‌تواند اضطراب شما را کاهش دهد. روش‌هايی که برای مطالعه‌ی رياضي به شما پیشنهاد می‌کنیم مي‌تواند به شما در موفقيت در رياضيات کمک کند. تا زماني که تشخيص مي‌دهيد به راهکار‌هايي بيش از اين‌ها نياز داريد، کمک بگيريد و تلاش بسياري بکنيد.

حجم بسیار زیاد و تنوع در درس ریاضی، عواملی هستند كه باید داوطلبان با برنامه‏ای ویژه و پیوسته، خود را در این درس بسیار مهم برای كنكور سراسری آماده كنند تا به بهترین نتیجه برسند. مطالعه‏ی درس ریاضی را باید بر مبنای سه اصل یادگیری، تمرین و مرور قرار دهیم كه در ادامه به هر یك از این موارد می‌پردازیم:

یادگیری:

اولین مرحله از مطالعه، یادگیری است كه می‏توان گفت بهترین اصل است؛ زیرا تا درست و مفهومی یاد نگیریم، نمی‏توانیم سؤالات ریاضی را به درستی پاسخ دهیم؛ پس باید از تمام ابزارهای موجود برای یادگیری استفاده كنیم. ابزارهای یادگیری این درس عبارت‌اند از: كلاس، جزوه و كتاب درسی. شما داوطلب عزیز باید به دقت در كلاس، درس را از دبیر بیاموزید، سپس در همان روز، مبحث تدریس‌شده را از جزوه، مطالعه کرده و مثال‏ها را مجدداً حل كنید.

بعد از خواندن جزوه، نوبت به مطالعه‏ی كتاب درسی می‏رسد كه باید خط به خط آن را بخوانید و تمام مثال‏ها و تمرین‏های حل‌شده و حل‌نشده را حل كنید. تعدادی از تست‏های كنكور سراسری، عیناً از مثال‏ها و تمرین‏ها و نكات متن درس مطرح می‏شود. توجه داشته باشید برای حل سؤالات ریاضی، تنها یاد گرفتن نكات، قضیه‏ها و فرمول‏ها كافی نیست بلكه باید علاوه بر یادگیری و فهمیدن، آن‏ها را به خاطر بسپارید؛ زیرا در جلسه‏ی آزمون، نه كتاب داریم و نه جزوه.

پس اول به دقت و مفهومی یاد بگیرید و سپس فرمول‏ها و نكات و رابطه‏ها و… را حفظ كنید. در ادامه‏ی مرحله‌ی یادگیری لازم است تعدادی تست به طور آموزشی از مبحثی كه مطالعه كردید، حل كنید. در حل تست به طور آموزشی، زمان تست زدن مهم نیست، بلكه یادگیری تمام نكات تست و به‌كارگیری مطالب مطالعه‌شده در حل تست، مهم است. هنگام حل تست آموزشی می‏توانید از جزوه یا كتاب درسی یا حتی پاسخ تشریحی تست كمك بگیرید. تعداد تست‏های آموزشی باید به اندازه‏ای باشد كه تمام مطالب درسی در آن مبحث را پوشش دهد.

پس از حل تست‏های آموزشی، نوبت خلاصه‏نویسی است. مباحثی را كه مطالعه و چند تست آموزشی از آن حل كردید خلاصه‏نویسی كنید. سعی كنید در خلاصه‏نویسی، تمام مطالب و نكات مهم را یادداشت کنید. با پایان خلاصه‏نویسی، مبحث مطالعه‌شده‏ی مرحله‏ی اول مطالعه كه یادگیری است، به پایان می‏رسد.

تمرین:

اكنون كه درس را خوب یاد گرفته و خلاصه‏نویسی كردید، باید برای تثبیت و تسلط مطالب و نكات درسی و نیز بالا رفتن سرعت تست‏زنی، تعدادی تست را تمرین كنید. تست‏هایی را كه حل نكردید یا غلط حل كردید، حتماً علامت‏گذاری كنید؛ زیرا در این تست‏ها ضعف دارید و باید آن‏ها را برطرف كنید.

چون حجم مطالب درسی و تنوع آن‏ها زیاد است، نباید تعداد تست‏های تمرینی به قدری زیاد باشد كه از مباحث دیگر عقب بیفتید؛ باید تست را به دقت و متناسب با حجم مبحث مطالعه‌شده انتخاب كنید. اگر مبحثی را به طور كامل نخواندید، به حل تست‏های تمرینی نپردازید، مثلاً تا تمام نكات دنباله را یاد نگرفتید، از مبحث دنباله، تست تمرینی حل نكنید. توصیه می‏كنم، متناسب با هر تستی كه از یك مبحث در آزمون تیزهوشان مطرح می‏شود، حداقل 50 تست به طور تمرینی حل كنید؛ مثلاً اگر از مبحث محور های مختصات در آزمون تیزهوشان، یك سؤال مطرح می‏شود، حداقل باید 50 تست ، به طور تمرینی حل كنید.

در انتخاب تست‏های تمرینی، اولویت با تست‏های كنكورهای سال‏های گذشته است؛ چون هم استاندارد هستند و هم تمام مطالب درسی را پوشش می‏دهند.

مرور:

چون حجم مطالب در درس ریاضی زیاد است؛ ممكن است بعضی از مطالبی را كه قبلاً مطالعه كردید، فراموش کنید. در این صورت باید در فواصل معین، مطالب را مرور و دوره كنید. در این مرحله از مطالعه می‏توانید هم از جزوه و هم از خلاصه‏نویسی‏ها استفاده كنید. پس از خواندن آن‏ها و یادآوری نكات، بهتر است به سراغ تست‏های علامت‏گذاری‌شده بروید و آن‏هایی را كه قبلاً اشكال داشتید، مجدداً حل كنید و اگر زمان داشتید، تعدادی تست جدید از آن مبحث حل كنید. هر اندازه بتوانید تعداد دفعات مرور را بیش‏تر كنید، آماده‏تر شده و حضور ذهن بالاتری برای حل سؤالات تستی پیدا می‏كنید. 

روش خواندن درس های متنیادبیات، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی

وقتی متن کتاب را می‌خوانید سعی نکنید از لحظه اول آن را حفظ کنید، بدون این‌که ذره‌ای از آن را فهمیده باشید. اول باید به خوبی متن را بفهمید و بعد آن را وارد حافظه بلند مدت کنید. عمق مطلب را باید بفهمید که شامل ارتباط معانی و مفهوم جملات و کلمات با هم است. سعی کنید هیچ نکته‌ای را جا نگذارید و برای این کار از یادداشت ها و جعبه لایتنر کمک بگیرید. سرسری از هیچ نکته‌ای نگذرید. کشیدن درخت دانش هنگام درس خواندن و طبقه‌بندی درس که به نوعی خلاصه‌نویسی محسوب می‌شود به یادگیری کامل شما کمک خواهد کرد و باعث می‌شود درس را راحت‌تر بفهمید و سپس حفظ کنید.

برای مطالعه درس هایی مثل مطالعات اجتماعی، هدیه ها و تاریخ ادبیات، از خط زمان (مشابه آن چه در آزمون تیزهوشان برای شما سوال طرح شده بود استفاده کنید)

مشاوره درس خواندن

خیلی خوب توضیح داده شده: ممنون

عالی است .

خیلی خوب توضیح داده بود

خیلی خوب توضیح داده شده بود

سلام تراز تیز هوشان لطفا

سلام . ترازهای قبولی مدارس تیزهوشان متفاوته . در حال حاضر آمار دقیقی از نتایج پذیرش آزمون تیزهوشان 98-99 آماده نشده .

سلااااام برای قبولی در تیزهوشان تراز باید چند باشه؟

……………..

سلام در مورد تیزهوشان خیلی تراز داده نامعقولی هست برای راهنمایی شما چون الان فکر کنین ما به شما بگیم تراز 6000 ایا شما متوجه میشین این تراز برابر چه میانگین درصدایی هست؟ پس شما شهرتون رو بگین تا یه تخمین درصد بهتون بدیم از درصد درسای مختلف


منتخب های هیوامگ

حریم خصوصی نوجوانان را حفظ کنیم

نکاتی برای بازگشایی مدارس در دوران کرونا

چالش های پیش روی نوجوانان

مقالات منتخب سردبیر

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 99 – 1400

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401

نحوه ثبت نام آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401

نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 99 – 1400

پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 99 – 1400

دسترسی سریع

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099071789 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 30000 ریال ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری گروه آموزشی هیوا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و …. هیچگونه وابستگی ندارد. جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.

دانلودها | وبلاگ | اخبار و اطلاعیه ها | هیوامگ | تماس با ما

تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©

استادبانک – انتخاب آنلاین معلم خصوصی – انتخاب آنلاین معلم خصوصی

رمز موفقیت در درس خواندن بسیار است و هر فرد از موفقیت دیدگاه منحصر به خودش را دارد. استادبانک هفت رمز را در درس خواندن کلیدی‌تر می‌داند که در زیر به آنها می‌پردازد.

آنچه مطالعه خواهید کرد

اگر درس‌ها را به خوبی یاد بگیرید و به نمرات عالی دست یابید می‌توانید خود را در درس خواندن موفق بدانید. اما موفقیت یک امر نسبی است و ممکن است برخی افراد عملکرد شما را به اندازه‌ای که خودتان موفق دانسته‌اید موفق ندانند. اگر درس‌هایی که خوانده‌اید به شما احساس آرامش و اطمینان در یادگیری دهد بهترین موفقیت را به دست آورده‌اید.

موفقیت واقعی در درس خواندن هنگامی به دست می‌آید که برای یادگیری تلاش کنید، نکات مبهم را شناسایی و آنها را شفاف کنید و هرگز از یادگیری غافل نشوید. چگونه در درس خواندن موفق شوید؟!!!

مشاوره درس خواندن

امیدواریم شما جزو افرادی نباشید که درس را صرفأ برای کسب نمرۀ عالی و معدل بالا می‌خوانید. تجربه نشان داده است نمرۀ بالا تضمین‌کنندۀ موفقیت تحصیلی نیست. اگر مطالب درسی را در کمترین زمان و بیشترین بازدهی یادگرفته‌اید، شما به موفقیت در درس خواندن نزدیک شده‌اید.

درس خواندن هنگامی که با استفاده از روش‌های اصولی و درست باشد، مطالب را به حافظۀ بلندمدت شما منتقل می‌کند و در شرایط متعدد به کمک شما می‌آید. موفقیت تحصیلی در عصر مدرن هنگامی به دست می‌آید که خود را از چارچوب ذهنی بسته خارج کنید و با نگاهی خلاقانه به مباحث درسی فکر کنید.

شما می‌توانید با کاربردی کردن آموخته‌هایتان بهترین راهکارها را در زندگی تحصیلی و شخصی خود به‌کار بگیرید و همواره در تصمیم‌هایتان عاقلانه و موفق عمل کنید.

هدف شما از درس خواندن چیست؟ آیا می‌خواهید صرفأ شاگرد اول باشید؟

آیا درس می‌خوانید تا مدرک پایان تحصیلات داشته باشید؟

آیا درس می‌خوانید تا به رویای شغلی‌تان در آینده برسید؟

آیا به دنبال یادگیری و به‌کارگیری آموخته‌هایتان در شرایط متعدد هستید؟

آیا با درس خواندن زمینه را برای ورود به مسیر آینده فراهم می‌کنید؟

آیا با درس خواندن در پی این هستید که فردی کارا برای بهبود شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عصر خود باشید؟

درس خواندن هنگامی لذت‌بخش می‌شود که مطالب را به آسانی و در زمانی کوتاه یاد بگیرید. دانشمندان ثابت کرده‌اند هوش زیاد لازمۀ موفقیت در یادگیری نیست بلکه عوامل دیگری نیز در این موفقیت تأثیرگذار است. تکنیک‌های مطالعه مانند: «خواندن بدون نوشتن»، «خط کشیدن زیر نکات مهم»، «حاشیه‌نویسی»، «خلاصه‌نویسی» و «کلیدبرداری» از تکنیک‌های معروفی هستند که تجربه نشان داده مؤثر امّا برای مطالعه‌ای اصولی ناکافی هستند.

روش‌هایی مانند «طرح شبکه‌ای مغز» و «پس ختام» و «دقیق‌خوانی» از روش‌هایی هستند که کارآیی آنها در یادگیری به اثبات رسیده است و شما می‌توانید با هر بهرۀ هوشی با استفاده از این روش‌ها موفقیت در درس خواندن را به دست آورید.

در کنار استفاده از روش‌های درست در مطالعه، مهارت‌هایی نیز به کار شما می‌آید که برای بهره‌وری لازم باید آنها را در نظر بگیرید. شما نمی‌توانید درس‌ها را فقط از روی کتاب درسی بخوانید و به قدرت یادگیری در کلاس درس بی‌توجه باشید. مهارت «خوب گوش کردن» را تمرین کنید تا گام بزرگی برای موفقیت در درس خواندن برداشته باشید؛ مهارت «کاربردی کردن مطالب درسی» را تمرین کنید و با مثال زدن و تعمیم دادن آنها مطالب درسی را در موقعیت‌های مختلف کاربردی کنید.

درس‌ها را پس از کلاس درس مطالعه کنید تا بزرگترین اقدام را برای ورود مطالب به حافظه بلندمدت‌تان انجام داده باشید. آنچه خوانده‌اید را در بازه‌های زمانی مختلف مرور کنید تا از فراموشی آنها جلوگیری کنید.

فضای درس خواندن اهمیت بسیاری در کوتاه کردن زمان یادگیری شما دارد. برخی کارشناسان معتقدند فضای درس خواندن ثابت باشد تا مغز دانش‌آموزان و دانشجویان به آن فضا عادت کند، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند علم را باید در محیط‌های گوناگون یاد گرفت تا بتوان آن را در موقعیت‌های مختلف نیز به‌کار برد.

آنچه در دیدگاه کارشناسان مشترک است این است که درس در فضایی ساکت و آرام و استاندارد از نظر نور و دما مطالعه شود.

 

بهترین فضا برای درس خواندن فضایی است که کمترین عامل حواس‌پرتی را داشته باشد. نورناکافی حواس در اتاق مطالعه حواس بینایی شما را پرت می‌کند. دمای ناکافی در اتاق مطالعه حواس چندگانۀ شما را پرت می‌کند. صدای زیاد در اتاق مطالعه حواس شنوایی شما را پرت می‌کند.

رفت‌وآمد در اتاق مطالعه تمرکز شما را بر هم می‌زند. همۀ عوامل بالا باعث می‌شود شما در زمان کمتری مطالب را یاد بگیرید و بازدهی کار شما کم شود.

نشاط و سلامتی و تغذیه مناسب مهمترین عواملی است که اگر به آنها توجه نکنید درس خواندن شما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. کارشناسان می‌‌گویند وضعیت جسمی نامناسب وضعیت روحی نامناسبی را رقم می‌زند و هنگامی که جسم و روح شما برای درس خواندن آماده نباشد بدون شک شما برای درس خواندن آماده نیستید و بازدهی لازم را نخواهید داشت.

برای موفقیت در درس خواندن روش‌های مختلفی وجود دارد. نمی‌توان یک روش خاص را به افراد مختلف توصیه کرد اما لازم است در کنار هفت رمزی که در این نوشته توصیه شده‌، از تجربۀ افراد موفق نیز استفاده کرد.

استفاده از تجربۀ افراد موفق و بهره‌گیری از روش‌هایی که آنان در موفقیت پیش گرفته‌اند، سهم بزرگی در موفقیت شما دارد. استادبانک با داشتن برترین استادان کشور که خود روزی دانش‌آموز و دانشجو بوده‌اند این امکان را به علم‌آموزان داده است تا از تجربۀ برترین دانش‌آموختگان کشور استفاده کنند و با بهترین روش‌ها، درس خواندن و درس آموختن را به شما بیاموزند.

همیشه نوشتن راهی بوده برای زیبا توصیف کردن افکارمون … من به عنوان نویسنده استادبانک می نویسم تا بتونم به زیبایی افکارم رو توصیف کنم.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات نام و ایمیل من را برای ثبت نظر دوباره ذخیره کن

سلام : معراج الدین حاتمی استم : اولآسپاس از این معلومات بسیار موثر و فوق العاده خوب شما ثانیآ اگر در مورد وقت مشخص یعنی وقت مناسب برای درس خواند هم کمی صحبت کنید ممنون خواهیم بود . یک جهان تشکر.

امتیاز بینندگان:۵ ستاره

عااااااااااالے دمتون گرم💐

مشاوره درس خواندن

در کادر زیر نمونه سوال، گام به گام، جزوه، نکات درسی، مشاوره و … را جستجو کنید

حمایت شده توسط پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

استادبانک مفتخر است که توانسته است، با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به درجه دانش بنیانی نائل شود

استادبانک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

استادبانک در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

استادبانک تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به گروه استادبانک می باشد.

مشاوره درس خواندن
مشاوره درس خواندن
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *