آدرس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه

فرم کارشناسی ارشد فرم دکتری 92 فرم دکتری 92 به بعد می مجرب در حوزه های تخصصی روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره و علم اطلاعات اطلاعیه شماره 8 در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نیمسال دوم 99-98 دستورالعمل تسهیلات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی برای کلیه دانشجویان به استثنا دانشجویان دوره های الکترونیکی صرفا در نیمسال دوم… ادامه خواندن آدرس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه

اقای حــامد حبیبی فقط و فقط روبیکا -09164541374