دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ازاد

خدمات الکترونیکی برای شرکت در این کارگاه بر روری لینک http://tjlms.azad.ac.ir/corona کلیک نموده و با وارد کردن نام خود و کلیک بر روی Enter Room به طور مستقیم به کارگاه آنلاین هدایت می شوید. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ازاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مهمترین واحد دانشگاهی در زمینه‌های فنی و مهندسی… ادامه خواندن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ازاد

دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد سنندج

تاریخچه دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی از نیمسال دوم سال تحصیلی 90- 89 با ریاست جناب آقای دکتر یحیی یاراحمدی آغاز به کار  کرده و از 93/1/23 جناب آقای دکتر محمود گودرزی به عنوان ریاست جدید دانشکده منصوب شدند. از تاریخ 94/7/5 تا تاریخ 95/11/27 نیز جناب آقای دکتر عطا شاکریان رئیس دانشکده بودند و از تاریخ 95/11/27 جناب آقای دکتر… ادامه خواندن دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد سنندج

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه زاهدا

زمینه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی امروز ، گروه آموزشی علوم تربیتی می باشد که فقط 24 واحد واحد تربیتی را به دانشجویان دانشگاه تربیت معلم زاهدان وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران که در سال 1353 در زاهدان تأسیس شد، ارائه می داد.  پس از آن در سال 1386 با مجوز وزارتخانه رشته مدیریت… ادامه خواندن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه زاهدا

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی زاهدان

زمینه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی امروز ، گروه آموزشی علوم تربیتی می باشد که فقط 24 واحد واحد تربیتی را به دانشجویان دانشگاه تربیت معلم زاهدان وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران که در سال 1353 در زاهدان تأسیس شد، ارائه می داد.  پس از آن در سال 1386 با مجوز وزارتخانه رشته مدیریت… ادامه خواندن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی زاهدان

دانشکده روانشناسی دانشگاه زاهدان

زمینه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی امروز ، گروه آموزشی علوم تربیتی می باشد که فقط 24 واحد واحد تربیتی را به دانشجویان دانشگاه تربیت معلم زاهدان وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران که در سال 1353 در زاهدان تأسیس شد، ارائه می داد.  پس از آن در سال 1386 با مجوز وزارتخانه رشته مدیریت… ادامه خواندن دانشکده روانشناسی دانشگاه زاهدان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز

©️ کلیه حقوق متعلق به دانشگاه شیراز می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط سپهر افزار ایرانیان دانشکدهعلوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی در سال 1356، اقدام به پذیرش30 دانشجو در هر کدام از 7 رشتۀ تحصیلی آموزش ادبیات فارسی،آموزش ادبیات انگلیسی،آموزش علوم اجتماعی…. گروه های آموزشی این دانشکده :‌روانشناسی بالینی- روانشناسی تربیتی – تربیت… ادامه خواندن دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز

دانشکده روانشناسی تربیتی شیراز

©️ کلیه حقوق متعلق به دانشگاه شیراز می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط سپهر افزار ایرانیان دانشکدهعلوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی در سال 1356، اقدام به پذیرش30 دانشجو در هر کدام از 7 رشتۀ تحصیلی آموزش ادبیات فارسی،آموزش ادبیات انگلیسی،آموزش علوم اجتماعی…. گروه های آموزشی این دانشکده :‌روانشناسی بالینی- روانشناسی تربیتی – تربیت… ادامه خواندن دانشکده روانشناسی تربیتی شیراز

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد

خدمات الکترونیکی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد به گزارش روابط عمومی جلسه تبادل‌نظر پیرامون جذب دانشجویان غیر ایرانی، ۲۴ تیرماه در دفتر ریاست واحد تهران جنوب برگزار شد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مهمترین واحد دانشگاهی در زمینه‌های فنی و مهندسی در مجموعه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، با اعتبار جهانی و… ادامه خواندن دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد

خدمات الکترونیکی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد به گزارش روابط عمومی جلسه تبادل‌نظر پیرامون جذب دانشجویان غیر ایرانی، ۲۴ تیرماه در دفتر ریاست واحد تهران جنوب برگزار شد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مهمترین واحد دانشگاهی در زمینه‌های فنی و مهندسی در مجموعه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، با اعتبار جهانی و… ادامه خواندن دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد

خدمات الکترونیکی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد به گزارش روابط عمومی جلسه تبادل‌نظر پیرامون جذب دانشجویان غیر ایرانی، ۲۴ تیرماه در دفتر ریاست واحد تهران جنوب برگزار شد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مهمترین واحد دانشگاهی در زمینه‌های فنی و مهندسی در مجموعه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، با اعتبار جهانی و… ادامه خواندن دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد

اقای حــامد حبیبی فقط و فقط روبیکا -09164541374