دکتر نوروزی روانشناس ساری

متولد : تیرماه ۱۳۵۲، ساری آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه       ایران، مازندران، ساری، خیابان قارن، مجتمع پزشکی قو، واحد ۱۷ تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳ دکتر نوروزی روانشناس ساری      ۳۳۳۱۰۵۸۵ آدرس پست الكترونيكي :Asg.noruzi@yahoo.com اهداف و انگيزه ها:           … ادامه خواندن دکتر نوروزی روانشناس ساری

دکتر روانشناس ساری

یا نام متخصص را جستجو کنید روانشناس کیست؟ روانشناس کسی است که فرایندهای ذهنی و رفتار انسان‌ها را از طریق مشاهده، تفسیر و ثبت نحوه ارتباط افراد با یکدیگر و محیط پیرامون‌شان، بررسی می‌کند. روانشناسان سعی دارند که سلامت و رفاه ذهنی همه افراد، اعم از خانواده‌ها، گروه‌ها و جوامع مختلف را تضمین کنند. روانشناس،… ادامه خواندن دکتر روانشناس ساری

روانشناس ساری

یا نام متخصص را جستجو کنید روانشناس کیست؟ روانشناس کسی است که فرایندهای ذهنی و رفتار انسان‌ها را از طریق مشاهده، تفسیر و ثبت نحوه ارتباط افراد با یکدیگر و محیط پیرامون‌شان، بررسی می‌کند. روانشناسان سعی دارند که سلامت و رفاه ذهنی همه افراد، اعم از خانواده‌ها، گروه‌ها و جوامع مختلف را تضمین کنند. روانشناس،… ادامه خواندن روانشناس ساری