چگونه کودکی موفق تربیت کنیم

تربیت کودک شامل آموزش رفتارهای خوب و نشان دادن رفتارهای بد برای جلوگیری از انجام آن به کودک است.والدین باید با شناخت ویژگی های کودک خود شیوه های صحیح را در تربیت کودکان بکار ببرند . پیش تر ، من یک ویدئو از یک بچه 8 ساله را که به مادرش مشت می زد دیدم… ادامه خواندن چگونه کودکی موفق تربیت کنیم