کتاب راهنمای متون روانشناسی به زبان انگلیسی س

55,000تومان 20,000تومان 70,000تومان 28,000تومان 95,000تومان کتاب راهنمای متون روانشناسی به زبان انگلیسی س 140,000تومان 16,000تومان 34,000تومان 68,000تومان 40,000تومان 52,000تومان 55,000تومان 37,000تومان 65,000تومان 47,000تومان 40,000تومان 150,000تومان 110,000تومان 22,000تومان 150,000تومان 13,000تومان 25,000تومان 68,000تومان 24,000تومان 45,000تومان 25,000تومان 30,000تومان 33,000تومان 30,000تومان 52,000تومان 65,000تومان کتاب راهنمای متون روانشناسی به زبان انگلیسی س 110,000تومان 70,000تومان 28,000تومان 140,000تومان 95,000تومان 30,000تومان 55,000تومان 68,000تومان… ادامه خواندن کتاب راهنمای متون روانشناسی به زبان انگلیسی س

کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی سید محمدی

— — تلفن جهت سفارش خرید کتاب : 66470460-021 0 بانک کتاب درسی ، ارسال کتاب ، ارسال رایگان کتاب ، بانک کتاب دانشگاهی کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی یحیی سیدمحمدی نشر روان شامل 13 فصل با عناوین زیر میباشد:  The Nature and History of Psychology Development over the Life Span Learning Thinking Intelligence and… ادامه خواندن کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی سید محمدی

راهنمای متون روانشناسی به زبان انگلیسی سید مح

این کتاب با دو هدف تألیف شده است. هدف اول راهنمایی برای متون روانشناسی به زبان انگلیسی و هدف دوم روانشناسی عمومی برای دانشجویانی است که رشته تحصیلی آن ها روانشناسی نیست. دوازده فصل اول کتاب و واژه نامه آن، ترجمه کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی است که برای شش واحد درسی متون 1… ادامه خواندن راهنمای متون روانشناسی به زبان انگلیسی سید مح

متون روانشناسی به زبان انگلیسی سید محمدی

این کتاب با دو هدف تألیف شده است. هدف اول راهنمایی برای متون روانشناسی به زبان انگلیسی و هدف دوم روانشناسی عمومی برای دانشجویانی است که رشته تحصیلی آن ها روانشناسی نیست. دوازده فصل اول کتاب و واژه نامه آن، ترجمه کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی است که برای شش واحد درسی متون 1… ادامه خواندن متون روانشناسی به زبان انگلیسی سید محمدی